Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer

De impact van het coronavirus

Het coronavirus maakte van 2020 een uitzonderlijk jaar. Eind februari vorig jaar werden we onverwacht geconfronteerd met dit virus dat een ongekende invloed had op Dichterbij, op cliënten, hun verwanten en medewerkers. In eerste instantie door de onbekendheid met het virus, de angst op besmetting en de gevolgen daarvan, door de maatregelen en het omgaan met beperkingen en verlies.

De maatregelen die we moesten nemen om het risico op besmetting te beperken, hadden hun weerslag. Grootste impact hadden de bezoekregeling, het stoppen van de externe dagbesteding, het in quarantaine gaan en het werken met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Een bijzonder coronajaar gebundeld

Bekijk WIJ magazine

We bundelden alle ervaringen, hartverwarmende acties en creatieve oplossingen in deze bijzondere periode. Bekijk hier het magazine. 

Bekijk de coronatijdlijn 2020

Deze tijdlijn werd getekend door Janne Keurlings, persoonlijk begeleider bij Dichterbij en illustrator. Het laat haar vertaling zien van alle gebeurtenissen.

Maatregelen en keuzes

Dichterbij heeft vanaf het begin van de crisis keuzes gemaakt om het risico op besmetting te beperken. Enerzijds vanuit de landelijke richtlijnen, anderzijds vanuit de verantwoordelijkheid voor de medische veiligheid. Door de onbekendheid met het virus en de situatie, waren dit eerst vaak brede maatregelen voor alle doelgroepen. Deze hadden grote invloed op de dagelijkse praktijk. Waar nodig en wenselijk werd op individuele basis maatwerk mogelijk, met aandacht voor kwaliteit van leven.

Routekaart

In de maand mei, toen het aantal besmettingen daalde is een routekaart opgesteld voor versoepeling van de maatregelen. Hierbij is nadrukkelijk meer ruimte geboden om per cliënt op maat te bezien wat wenselijk en verantwoord is. Op deze wijze is getracht een betere balans te vinden tussen veiligheid en het welzijn van cliënten.

5376 Oss HR 2 header

Maatwerk

Toen na een rustige zomer de tweede golf zich ontwikkelde werd maatwerk het vertrekpunt. Waar eerder activiteiten volledig werden stilgelegd, werd vanaf juni door de driehoek manager-regiebehandelaar-begeleider beoordeeld of een activiteit of bezoek gewenst of verantwoord was. Dit gebeurde in afstemming en samenwerking met de cliënt en verwant. Zo bleven vrijheden waar mogelijk behouden.

Hartverwarmende acties

Het coronavirus leidde ook tot mooie initiatieven. Zo ontving Dichterbij veel harten onder de riem voor (en door) cliënten, hun familie en vrienden en voor zorgmedewerkers. Deze acties hebben we hier verzameld.

Online WAUW-festival

Op 26 september vond het WAUW-festival plaats. Dit was een online festival voor én door iedereen die bij Dichterbij en STEVIG betrokken was. Meer dan 5.000 cliënten, medewerkers en verwanten waren van de partij.

Het doel was om iedereen een leuke dag te bezorgen en om elkaar te ontmoeten. WAUW refereert naar de trots op talent binnen de organisatie, hoe groot of klein ook.

Accepteer cookies voor chat