Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer

Een bijzonder jaar (Raad van bestuur)

Het jaar 2020 zal de boeken ingaan als ‘het coronajaar’. Zo ook bij Dichterbij. De komst van het coronavirus zorgde ervoor dat we de manier waarop we mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij een fijn en betekenisvol leven, moesten aanpassen. We zijn trots op ieders doorzettingsvermogen; op hoe alle collega's, cliënten en verwanten dit samen hebben aangepakt, ondanks de moeilijke omstandigheden. Het laat zien hoeveel kracht we met elkaar bezitten.

rvb_2021-01-28-211335.jpg

Een fijne dag
De crisis bracht ons plotsklaps in een nieuwe werkelijkheid, die enorme impact had op iedereen. Door ziekte en overlijden, maar ook door de ingrijpende maatregelen die we vooral in de eerste golf moesten nemen. Een moeilijke periode, maar ook een periode die de flexibiliteit van Dichterbij toonde. In nauw overleg en door goede samenwerking konden we onze cliënten een fijne dag blijven bieden. We plukken de vruchten van deze verbeterde samenwerking in de driehoeken, zoals die van de cliënt, verwant en begeleider, maar ook die van begeleider, regiebehandelaar en manager.

Maatwerk
Het programma ‘Leven en Werken vanuit de Ode’ bleek ook nu een mooi kader om het welzijn van onze cliënten voorop te stellen. We hebben meer maatwerk kunnen bieden, waardoor de woon- en leefomgeving beter konden aansluiten bij de wensen van de individuele cliënt. De beperkingen van de coronamaatregelen waren ook een impuls voor nieuwe oplossingen in zorg en ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe technologie en e-health toepassingen, die in rap tempo omarmd werden. 

Talent centraal
Tijdens het online WAUW festival dat we in september organiseerden, vierden we de trots op al het talent in onze organisatie. En om nieuwe talenten aan onze organisatie te binden, lanceerden we de arbeidsmarktcampagne Dichterbij en !K. Ook werd er hard gewerkt aan nieuwe woon-leefconcepten, waarbij waardigheid centraal staat. Zoals in Horst. We maken onze zorg nóg persoonlijker en nemen ieders unieke talent als uitgangspunt. Continu zijn we op zoek naar manieren om onze cliënten een fijn en betekenisvol leven te bieden. Naar kansen gericht op vooruitgang, ervaringen en het vergroten van de leefwereld. Wij geloven dat we daar samen met verwanten, de wijk, het dorp en partners de beste invulling aan kunnen geven.

Verder kijken

We kijken als organisatie steeds naar nieuwe of andere manieren om onze zorg te verbeteren. Door de 24-uurs zorgketen te optimaliseren is er nu bijvoorbeeld betere afstemming tussen wonen, dagbesteding en de nachtzorg. Daarnaast hebben we op het gebied van kwaliteit en veiligheid mooie stappen gezet. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid reikt ook verder. Zo maken we duurzaamheid steeds belangrijker in onze bedrijfsvoering.

Met waardigheid als een mooie koers en alle ervaringen uit 2020 zetten we vol enthousiasme onze richting voort. In dit nieuwe online jaarverslag, lees je wat we in 2020 gedaan en bereikt hebben. We gaan 2021 met extra vertrouwen tegemoet.

Veel lees- en kijkplezier met het jaarbeeld 2020!

Monique Caubo en Cecile Stallenberg
Raad van bestuur Dichterbij

Over de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. In 2020 bestond de Raad van Bestuur uit Monique Caubo (voorzitter, links op de foto) en Cecile Stallenberg.

Goed bestuur

Good governance en transparantie zijn belangrijke uitgangspunten van Dichterbij. Daarom hechten wij er waarde aan om verantwoording af te leggen over onze activiteiten en de besteding van het budget. De Governancecode Zorg en de Wet bestuur en toezicht vormen het kader van goed bestuur. Ze zijn ook de leidraad voor de inrichting van het bestuur en het toezicht op het bestuur.

In de statuten en bijbehorende reglementen zijn de randvoorwaarden voor en de werkwijzen van de Raad van Bestuur vastgelegd.

Accepteer cookies voor chat