Naar inhoud

Welkom!

raad van bestuur - Gennep

Bestuur en Toezicht

Dichterbij hecht grote waarde aan transparantie. Daarom leggen we graag verantwoording af over onze activiteiten en de besteding van het budget. Dat doen we volgens de richtlijnen die daarvoor binnen de zorg gelden; dit zijn de Zorgbrede Governancecode 2017 en de Wet bestuur en toezicht. De code en de wet zijn ook de leidraad voor de inrichting van het bestuur en het toezicht op het bestuur van Dichterbij.

De raad van toezicht is onafhankelijk van de organisatie. Binnen de raad zijn alle deskundigheden aanwezig die nodig zijn om goed toezicht te houden. De raad van toezicht is onafhankelijk van de organisatie en vervult zijn taak zonder last of ruggenspraak.

Raad van Bestuur

 • Cecile Stallenberg (links op bovenstaande foto)

“Ik heb een warme belangstelling voor het werk in de zorg en koester veel respect voor mensen die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor het welzijn van anderen. Samen met deze mensen wil ik graag werken aan de ontwikkeling van Dichterbij.”

Voor haar tijd bij Dichterbij was Cecile actief in diverse toezichthoudende functies, waaronder voor Rubicon Jeugdzorg, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL), Sportstichting Sittard-Geleen en voor Lionarons GGZ. Haar aandachtsveld binnen deze Raad van Toezicht-functies was doorgaans financiën en bedrijfsvoering. Daarnaast was Cecile jarenlang Directeur Personele en Financiële zaken bij de Gilde Opleidingen.

Cecile heeft een Drs. in bedrijfseconomie en een RA in accountancy (Tilburg University).

 • Hans de Veen (tijdelijk voorzitter, rechts op bovenstaande foto)

“Dichterbij is een van de grootste spelers in de gehandicaptenzorg in Zuid-Nederland en een toonaangevende organisatie in de branche, die zich ook nadrukkelijk inzet voor de moeilijkere doelgroepen. Ik ben erg blij dat ik de kans krijg om verder uitvoering te geven aan de door Dichterbij ingezette koers.”

Voordat hij bij Dichterbij aan de slag ging, heeft Hans gewerkt als Voorzitter Raad van Bestuur bij Stichting Mondriaan en als bestuurder bij Dijk en Duin, Parnassia Bavo Groep, Bavo Europoort en bij Bavo RNO Groep. Daarnaast is Hans al geruime tijd Hoofddocent management en beroepsidentiteit aan de opleiding voor ‘klinisch (neuro-)psycholoog’ bij de RINO Groep.

Hans heeft een Master of health administration in Patientenlogistiek in de GGz (TiasNimbas Business School) en een Drs. in de Klinische Psychologie (RU Utrecht). Daarnaast is hij Gezondheidspsycholoog.

Raad van Toezicht

 • Leon Frissen (voorzitter A.I.) - Waarnemend burgemeester gemeente Schinnen en Lid RvB, RvT of RvC van diverse instanties
  • Strategie van overheden en collectieve sector
  • Signaleren macro trends en ontwikkelingen in zorg en welzijn
 • Hans Jennissen - CSO – Inalfa Roof Systems Group
  • Financieel economische kennis
 • Cecile Exterkate – Bestuurder bij Pro Persona (specialistische geestelijke gezondheidszorg en forensisch psychiatrische zorg) en daarnaast diverse bestuurlijke nevenfuncties in de gezondheidszorg en wetenschap.
  • Zorginhoudelijk
  • Kwaliteit en veiligheid
  • Wetenschappelijk onderzoek
 • Henk van Rees - Voorzitter PvdA-afdeling Oirschot/de Beerzen
  • Werkgevers en werknemers aangelegenheden
 • Anne-Miek Nelissen Hanssen - Lid rvt Stichting Signum Onderwijs, Voorzitter bestuur Stichting Hospicezorg Den Bosch en omgeving, Voorzitter RvT Stichting Gedragswerk
  • Juridische kennis
  • Organisatie-ontwikkeling, bestuurstructuren en management
  • Governance
 • Hans Ooms - Lid RvC Rabobank Roermond-Echt
  • Financieel economische kennis
 • Paul Stuyt - Voorzitter Stichting Geneeskunde & Ethiek
  • Medische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken
  • Kwaliteit en veiligheid
  • Ethiek
  • Wetenschappelijk Onderzoek

Governancecode Zorg 2017

Good Governance Dichterbij 2017