Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer
3731 Gennep 1 1

Bestuur en Toezicht

Dichterbij hecht grote waarde aan transparantie. Daarom leggen we graag verantwoording af over onze activiteiten en de besteding van het budget. Dat doen we volgens de richtlijnen die daarvoor binnen de zorg gelden; dit zijn de Zorgbrede Governancecode 2017 en de Wet bestuur en toezicht. De code en de wet zijn ook de leidraad voor de inrichting van het bestuur en het toezicht op het bestuur van Dichterbij.

De raad van toezicht is onafhankelijk van de organisatie. Binnen de raad zijn alle deskundigheden aanwezig die nodig zijn om goed toezicht te houden. De raad van toezicht is onafhankelijk van de organisatie en vervult zijn taak zonder last of ruggenspraak.

Rvb Monique En Cecile 9

Monique Caubo, voorzitter Raad van Bestuur (links op de foto)

“De visie van Dichterbij om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen bij een zo fijn en gewoon mogelijk leven spreekt me enorm aan. Dichterbij wil daarin uitblinken. Ik werk graag met alle betrokkenen samen om invulling te geven aan deze mooie ambitie en aan de naam en faam van Dichterbij als excellente zorgaanbieder en aantrekkelijke werkgever.”

Monique Caubo heeft een brede achtergrond binnen de gezondheidszorg. Ze deed ervaring op als bedrijfsarts bij Shell en Achmea en stuurde de arbodiensten bij Rabobank en DSM aan. In haar laatste functie voor Dichterbij, was Monique directeur Kwaliteit, Informatiebeveiliging en Privacy bij HumanTotalCare, een dienstverlener op het gebied van arbeid en gezondheid met ongeveer 1.400 medewerkers. Ook is ze lid van een aantal toezichthoudende organen en was ze acht jaar lang voorzitter van de raad van toezicht van de Conrisq Groep, waartoe ook De Rooyse Wissel en meerdere jeugdzorginstellingen behoren.

Cecile Stallenberg, lid Raad van Bestuur (rechts op de foto)

“Ik heb een warme belangstelling voor het werk in de zorg en koester veel respect voor mensen die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor het welzijn van anderen. Samen met deze mensen wil ik graag werken aan de ontwikkeling van Dichterbij.”

Voor haar tijd bij Dichterbij was Cecile actief in diverse toezichthoudende functies, waaronder voor Rubicon Jeugdzorg, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL), Sportstichting Sittard-Geleen en voor Lionarons GGZ. Haar aandachtsveld binnen deze Raad van Toezicht-functies was doorgaans financiën en bedrijfsvoering. Daarnaast was Cecile jarenlang Directeur Personele en Financiële zaken bij de Gilde Opleidingen.

Cecile heeft een Drs. in bedrijfseconomie en een RA in accountancy (Tilburg University).

Raad van Toezicht

Paul Frissen (voorzitter)

Deskundigheid:

 • Politiek, bestuur en beleid
 • Maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de zorg
 • Strategie en bestuur van publieke instellingen

Hoofdfunctie:

 • Decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (www.nsob.nl) in Den Haag

Nevenfuncties:

 • Hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University

Cecile Exterkate

Deskundigheid:

 • Zorginhoudelijk
 • Kwaliteit en veiligheid
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Governance

Hoofdfunctie:

 • Lid Raad van Bestuur Pro Persona

Nevenfuncties:

 • Lid Bestuur TOPGGZ (vice voorzitter): stichting Topklinische GGZ; portefeuille kwaliteit en doelmatigheid
 • Voorzitter Bestuur vLOGO: vereniging Landelijk Overleg Geestelijke Gezondheidszorg Opleidingsinstellingen
 • Lid Bestuur Stichting Psychologische vervolg Opleidingen Nijmegen (SPON) onderdeel van Radboud Centrum Sociale Wetenschappen: Radboud Universiteit
 • Bestuurslid Wilhelmina Snelle Stichting
 • Voorzitter Aandeelhoudersvergadering Indigo Service Organisatie
 • Bestuurslid General Board Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out
 • College van Toezicht lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg.
 • Arbiter Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg
 • Vertrouwenspersoon Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)

Henk van Rees

Deskundigheid:

 • Werkgevers en werknemers aangelegenheden

Nevenfuncties:

 • Voorzitter PvdA-afdeling Oirschot/de Beerzen
 • Voorzitter Sociaal Progressief Oirschot
 • Voorzitter rvt Vivantes


Frans Stals

Nevenfuncties:

 • Medisch manager Resultaat verantwoordelijke Eenheid Kwaliteit
 • Veiligheid en Bedrijfsvoering (KV&B) in het Zuyderland MC

Governancecode Zorg 2017

Good Governance Dichterbij 2017

Chat met ons