Naar inhoud

Welkom!

raad van bestuur - Gennep

Bestuur en Toezicht

Dichterbij hecht grote waarde aan transparantie. Daarom leggen we graag verantwoording af over onze activiteiten en de besteding van het budget. Dat doen we volgens de richtlijnen die daarvoor binnen de zorg gelden; dit zijn de Zorgbrede Governancecode 2017 en de Wet bestuur en toezicht. De code en de wet zijn ook de leidraad voor de inrichting van het bestuur en het toezicht op het bestuur van Dichterbij.

De raad van toezicht is onafhankelijk van de organisatie. Binnen de raad zijn alle deskundigheden aanwezig die nodig zijn om goed toezicht te houden. De raad van toezicht is onafhankelijk van de organisatie en vervult zijn taak zonder last of ruggenspraak.

Raad van Bestuur

Cecile Stallenberg (links op bovenstaande foto)

“Ik heb een warme belangstelling voor het werk in de zorg en koester veel respect voor mensen die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor het welzijn van anderen. Samen met deze mensen wil ik graag werken aan de ontwikkeling van Dichterbij.”

Voor haar tijd bij Dichterbij was Cecile actief in diverse toezichthoudende functies, waaronder voor Rubicon Jeugdzorg, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL), Sportstichting Sittard-Geleen en voor Lionarons GGZ. Haar aandachtsveld binnen deze Raad van Toezicht-functies was doorgaans financiën en bedrijfsvoering. Daarnaast was Cecile jarenlang Directeur Personele en Financiële zaken bij de Gilde Opleidingen.

Cecile heeft een Drs. in bedrijfseconomie en een RA in accountancy (Tilburg University).

Hans de Veen (tijdelijk voorzitter, rechts op bovenstaande foto)

“Dichterbij is een van de grootste spelers in de gehandicaptenzorg in Zuid-Nederland en een toonaangevende organisatie in de branche, die zich ook nadrukkelijk inzet voor de moeilijkere doelgroepen. Ik ben erg blij dat ik de kans krijg om verder uitvoering te geven aan de door Dichterbij ingezette koers.”

Voordat hij bij Dichterbij aan de slag ging, heeft Hans gewerkt als Voorzitter Raad van Bestuur bij Stichting Mondriaan en als bestuurder bij Dijk en Duin, Parnassia Bavo Groep, Bavo Europoort en bij Bavo RNO Groep. Daarnaast is Hans al geruime tijd Hoofddocent management en beroepsidentiteit aan de opleiding voor ‘klinisch (neuro-)psycholoog’ bij de RINO Groep.

Hans heeft een Master of health administration in Patientenlogistiek in de GGz (TiasNimbas Business School) en een Drs. in de Klinische Psychologie (RU Utrecht). Daarnaast is hij Gezondheidspsycholoog.

Raad van Toezicht

Leon Frissen (voorzitter)

   Deskundigheid:

 • Strategie van overheden en collectieve sector
 • Signaleren macro trends en ontwikkelingen in zorg en welzijn

    Hoofdfunctie:

 • Waarnemend burgemeester gemeente Schinnen

   Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Maastricht School of Management.
 • Vice-voorzitter rvt Zuyderland Ziekenhuis (Sittard-Heerlen).
 • Voorzitter rvc Media Groep Limburg.
 • Lid rvc Greenport Development Company Venlo

Hans Jennissen

    Deskundigheid:   

 • Financieel economische kennis

   Hoofdfunctie:

 • CFO MGG International

   Nevenfuncties:

 • lid van de Raad van Toezicht van het LIOF
 • lid van de Raad van Toezicht van het Limburgs Museum

Cecile Exterkate

    Deskundigheid:

 • Zorginhoudelijk
 • Kwaliteit en veiligheid
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Governance

   Hoofdfunctie:

 • Lid Raad van Bestuur Pro Persona

   Nevenfuncties:

 • Lid Bestuur TOPGGZ (vice voorzitter): stichting Topklinische GGZ; portefeuille kwaliteit en doelmatigheid
 • Voorzitter Bestuur vLOGO: vereniging Landelijk Overleg Geestelijke Gezondheidszorg Opleidingsinstellingen
 • Lid Bestuur Stichting Psychologische vervolg Opleidingen Nijmegen (SPON) onderdeel van Radboud Centrum Sociale Wetenschappen: Radboud Universiteit
 • Bestuurslid Wilhelmina Snelle Stichting
 • Voorzitter Aandeelhoudersvergadering Indigo Service Organisatie
 • Bestuurslid General Board Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out
 • College van Toezicht lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg.
 • Arbiter Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg
 • Vertrouwenspersoon Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)

Henk van Rees

   Deskundigheid:

 • Werkgevers en werknemers aangelegenheden

   Nevenfuncties:

 • Voorzitter PvdA-afdeling Oirschot/de Beerzen
 • Voorzitter Sociaal Progressief Oirschot
 • Voorzitter rvt Vivantes

Anne-Miek NelissenHanssen

   Deskundigheid:

 • Juridische kennis
 • Organisatie-ontwikkeling, bestuursstructuren en management
 • Governance

   Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Signum Onderwijs
 • Voorzitter bestuur Stichting Hospicezorg Den Bosch en omgeving
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Gedragswerk
 • Lid bestuur Stichting Bernhoven

Hans Ooms

   Deskundigheid:

 • Financieel economische kennis

   Nevenfuncties:

 • Lid rvc Rabobank Roermond-Echt

Paul Stuyt

   Deskundigheid:

 • Medische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken
 • Kwaliteit en veiligheid
 • Ethiek
 • Wetenschappelijk Onderzoek

   Nevenfuncties:

 • Voorzitter Stichting Geneeskunde & Ethiek

Governancecode Zorg 2017

Good Governance Dichterbij 2017