Naar inhoud
Header 11 2000x550px

Financiering en overeenkomst

De zorg en ondersteuning door Dichterbij wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor heb je een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). MEE kan je ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie.

Je kunt een indicatie voor de Wlz in zorg in natura ontvangen of in een persoonsgebonden budget (PGB). Meer over het PGB lees je op de website van Per Saldo of op de site van de Sociale Verzekeringsbank.

Chat met ons