Naar inhoud
20180727 Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundige Anneke

De waardering geeft me een goed gevoel

Anneke
Ervaringsdeskundige bij Dichterbij

Anneke is voor de lichamelijke verzorging afhankelijk van anderen. Verder is ze behoorlijk zelfstandigen weet ze goed wat ze wil. “Ik heb geleerd om voor mezelf op te komen.” Als ervaringsdeskundige is ze van vele markten thuis.

Het is nog niet zo heel lang geleden dat anderen voor Anneke weinig toekomstperspectief zagen. “Dagbesteding, dat is je eindstation, zo werd me verteld”, zegt ze. “Maar ik wist dat er meer in me zat. Ik wilde me ontwikkelen.” Bij Dichterbij deed ze mee aan empowerment, bedoeld om mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk zelf de regie over hun eigen leven te laten voeren. Van daaruit werd ze gevraagd om de opleiding tot ervaringsdeskundige te volgen. “Die kans wilde ik grijpen. Als het niet zou lukken, dan had ik het in ieder geval geprobeerd.”

Anneke

Bezige bij

Maar Anneke slaagde glansrijk. Dat was in 2013. Nu is ze twintig uur in de week actief als ervaringsdeskundige binnen Dichterbij. En ze is van vele markten thuis. Zo maakt ze deel uit van de commissie ethiek, waar dilemma’s in de zorg worden besproken. “Vaak gaat dat om moeilijke onderwerpen, daarom bespreek ik het altijd met een coach.” Ook geeft ze teams inzicht en handvatten over de bejegening van mensen die van anderen afhankelijk zijn voor de lichamelijke verzorging. En onlangs nam ze deel aan sollicitatiegesprekken voor een nieuwe manager, inkoopgesprekken met het zorgkantoor van CZ en deed ze mee aan dewerving van nieuwe collega’s.

Gastlessen

Ze doet het allemaal graag. Maar het leukste vindt ze het geven van gastlessen op zorgopleidingen. Anneke: “Ik vertel mijn levensverhaal, hoe het is om in een rolstoel te leven en welke hulpmiddelen ik nodig heb. Studenten reageren altijd positief.” In die gastlessen heeft ze een boodschap voor de toekomstige zorgmedewerkers: kom op voor het belang van de cliënt. Zelf heeft ze geleerd om voor haar eigen belang op te komen. Een voorbeeld. “Ik moest altijd om tien uur ’s avonds naar bed, omdat de begeleiders dan naar huis gingen. Ik heb daar diverse brieven over geschreven: ik wil zelf bepalen wanneer ik ga slapen! Dat is nu gelukkig geregeld. De begeleiding is daarop aangepast.”

Waardering

Naast haar werk voor Dichterbij is Anneke ook actief als co-onderzoeker binnen de academische werkplaats Sterker op eigen benen. Deze werkplaats verbindt wetenschap, onderwijs en praktijk op het gebied van gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking. Ze is dus lekker druk. En ze krijgt het steeds drukker, want steeds meer mensen nodigen Anneke uit om mee te denken, voorlichting en lessen te geven. Heel goed! Samen met haar coach kijkt ze wat mogelijk is en wat prioriteit heeft. “Het geeft me een goed gevoel dat ik zo gewaardeerd word en dat ik een meerwaarde voor anderen kan zijn”, besluit ze.