Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer

Technologische ontwikkelingen

Technologie in samenhang

Technologie maakt het leven van cliënten vrijer, veiliger, leuker en/of gezonder en dat van medewerkers makkelijker en efficiënter. In 2020 zijn we begonnen om ICT, e-health, sensoren in gebouwen en domotica meer in samenhang met elkaar te zien.

Afhankelijk van technologie

Wij worden in ons werk steeds afhankelijker van technologie. Daarvan zijn we ons bewust. Daarom hebben we veel aandacht voor risico’s als cyberaanvallen en mogelijke uitval. In 2020 zijn de processen hiervoor geoptimaliseerd, zijn we begonnen met het up-to-date maken van de hard- en software en verbindingen van de zorgcentrale en hebben medewerkers in cruciale functies een telefoon gekregen die bij uitval van een provider automatisch overschakelt naar een andere.

We hebben in 2020 ook gewerkt aan een verdere professionalisering van de IT-omgeving. Dat is nodig om toekomstige ontwikkelingen en innovaties goed te kunnen ondersteunen. De IT-organisatie en -structuur zijn verstevigd, nieuwe activiteiten zijn ingericht en we zijn begonnen met een integrale technologische visie met bijbehorende jaarplanning. In 2021 werken we die verder uit.

E-health steeds vanzelfsprekender

Het coronavirus heeft een impuls gegeven aan het gebruik van e-healthtoepassingen. Doel is dat e-health een vanzelfsprekend onderdeel van de zorg is, dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven van cliënten, aan de kwaliteit van zorg en aan efficiënte zorg. In 2020 zijn veel activiteiten ondernomen:

  • Integratie van e-health in de dagelijkse begeleiding en behandeling.
  • De openbare, gratis zoekmachine met technologische hulpmiddelen is verder uitgebreid. Inmiddels staan er zo’n 670 toepassingen op. 
  • We hebben een e-learning e-health ontwikkeld, die medewerkers in 2021 kunnen volgen. 
  • Promotie in teams en bij leerlingen en stagiaires. Via de interne e-healthcommunity delen we kennis en voorbeelden. Meer dan 650 collega’s zijn inmiddels lid. 
  • We zijn lid geworden van het Digital Health Center. In deze netwerkorganisatie werken zorginstellingen vanuit een gedeelde visie en ambitie samen op het gebied van e-health.

Nieuwe werkplek

Medewerkers van Dichterbij krijgen in 2021 een nieuwe werkplek. In 2020 hebben we aan de ontwikkeling daarvan gewerkt. Het doel van de nieuwe werkplek is ontzorgen.

Met de nieuwe werkplek zijn medewerkers mobieler, kunnen ze sneller werken en informatie makkelijker vinden en beter delen. Ook het maken, bewerken en delen van foto’s en video’s zal makkelijker gaan, net zoals video-vergaderen.

Door corona is deze laatste ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen. Net zoals thuiswerken, beeldbellen en webinars snel omarmd werden. Het digitale WAUW festival vormde daarbij het hoogtepunt.

Accepteer cookies voor chat