Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer

24-uurs zorgketen

Om 7 dagen per week, 24 uur per dag de beste zorg te kunnen geven, is een goede afstemming nodig tussen wonen, dagbesteding en nachtzorg. De focus ligt op de nachtrust van de cliënt, niet op de nachtzorg. Intern onderzoek liet zien dat er binnen Dichterbij een betere afstemming en kennisdeling nodig is in de 24-uurszorgketen. Bijvoorbeeld van woning naar dagbesteding en van dag- naar nachtzorg. In 2020 hebben we stappen gezet om dat te verbeteren.

Aandacht voor overdracht, informatie en reflectie

Om de 24-uurszorg te verbeteren, is het belangrijk dat niet de systeemwereld van Dichterbij leidend is, maar de leefwereld van de cliënt. We werken aan integraliteit, waarbij de focus ligt op de nachtrust van de cliënt (proactief), niet op de nachtzorg (reactief). Door medewerkers bewust te maken van rollen en verantwoordelijkheden, competenties te ontwikkelen en mensen binnen de 24-uurszorgketen met elkaar te verbinden, zijn er minder verstoringen en signalen. En is er sprake van een betere nachtrust. Om dat te bereiken, hebben we:

Aandacht voor de overdracht
Zorgteam, regiebehandelaar, nachtzorgteam en zorgcentrale werken samen aan cliëntgerichte overdracht.

Aandacht voor reflectie

Begeleiders en managers duiden de signalen uit de nacht en zetten die zo nodig om in concrete acties.

Aandacht voor informatie
Nieuwe technieken helpen om de informatieoverdracht verder te optimaliseren.

Accepteer cookies voor chat