Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer

Leven en werken vanuit de Ode

De 3 pijlers

Het programma "Leven en werken vanuit de Ode" (hierna: LEWVDO) bestaat uit drie pijlers: ‘Als je het mij vraagt’, de samenwerking vanuit inhoudelijke rollen en vakmanschap en de serviceorganisatie. Door deze initiatieven te verbinden en daarmee te versterken, kunnen we onze belofte aan cliënten waarmaken.

De samenhang tussen de verschillende onderdelen van het programma is in 2020 duidelijker zichtbaar geworden. Er is een toenemend Dichterbij-gevoel: het samen kijken naar mogelijkheden en kansen, naar talentontwikkeling – van cliënten én medewerkers – en de belofte van een betekenisvol leven waarmaken.

De ontwikkelingen binnen de 3 pijlers:

‘Als je het mij vraagt’

Lees meer

Samenwerken vanuit inhoudelijke rollen en vakmanschap

Lees meer

Serviceorganisatie

Lees meer

Online ontwikkeling door coronavirus

Het coronavirus heeft ons geleerd dat ontwikkelen, verbinden en kennisdelen, plaats- en tijdonafhankelijk kan plaatsvinden. Informatie kan breder en compacter beschikbaar worden gesteld met minder reisbewegingen en meer regelruimte.

Op 26 september 2020 vond het WAUW festival plaats. Met ruim 1.000 ingelogde adressen liet dit evenement zien hoezeer de digitale ontwikkeling een vlucht heeft genomen. Vanuit het programma LEWVDO is er ook aandacht voor deze digitale doorontwikkeling. Het festival was ook een voorbeeld van kijken naar mogelijkheden en kansen en het benutten van talent: veel cliënten en medewerkers hebben een bijdrage geleverd.

Samen werken aan een betekenisvol leven van cliënten

Accepteer cookies voor chat