Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer

Wetenschap en onderzoek

Dichterbij neemt deel aan twee academische werkplaatsen; "Leven met een verstandelijke beperking" (Tilburg) en "Sterker op eigen benen" (Nijmegen). In 2020 zijn twee door Dichterbij gefinancierde promotieonderzoeken afgerond. Ook zijn onderzoeken gedaan naar de impact van het coronavirus op mensen met een verstandelijke beperking en is er gewerkt aan een trainingsprogramma en platform.

De adviescommissie van Dichterbij adviseert de Raad van Bestuur over alle onderzoeksgerelateerde activiteiten, die betrekking hebben op cliënten, verwanten en medewerkers van Dichterbij. In 2020 bracht de commissie positief advies uit op 23 onderzoeken, variërend van interviews of vragenlijsten voor medewerkers over cliënten, tot cliëntgebonden onderzoek en van afstudeeronderzoeken tot wetenschappelijk onderzoek vanuit een universiteit.

Leven met een verstandelijke beperking

Via deelname aan de academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) bij Tranzo (Tilburg University) investeren we in ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijk onderbouwde kennis en kunde op het gebied van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hier lees je ook het jaarverslag van AWVB.

Bijzondere leerstoel

De samenwerking is gelieerd aan de bijzondere leerstoel ‘Mensen met een verstandelijke beperking: psychopathologie en behandeling’ van prof. dr. Petri Embregts. Deze leerstoel is in 2020 verlengd tot 2030.

Vier onderzoeken

Sinds 2011 financieren we 4 AWVB promotieonderzoeken. De verdediging van de laatste twee onderzoeken heeft in 2020 plaatsgevonden:

De VerbanXdoos

AWVB bracht in 2020 een nieuw praktijkproduct uit voor zorgprofessionals: de VerbanXdoos. Dit is een hulpmiddel dat begeleiders en gedragsdeskundigen helpt bij het stapsgewijs in kaart brengen van zelfbeschadigend gedrag van mensen met een verstandelijke beperking.

De VerbanXdoos werd mede mogelijk gemaakt door Dichterbij, Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland en RINO Zuid.

Verbanxdoos facebook

"Sterker op eigen benen"

Dichterbij participeert ook in de academische werkplaats Sterker op eigen benen. Deze werkplaats bevordert de gezondheid en gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking door integratie van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Hier lees je het jaarverslag van Sterker op eigen benen. 

Truus-IMG_1177-3.JPG

Andere activiteiten

  • Sterker op eigen benen gaat een trainingsprogramma voor begeleiders zonder medische achtergrond ontwikkelen rondom gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking. 
  • De academische werkplaats is HealthIDea begonnen. Dit online platform deelt de manieren waarop de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking internationaal georganiseerd is, om verschillen en context internationaal beter te begrijpen.

Corona-onderzoeken

Om meer inzicht te krijgen in de impact van het coronavirus op mensen met een verstandelijke beperking, houden zo’n 70 organisaties online een registratie bij. Sterker op eigen benen publiceert hierover eens in de twee weken een factsheet. Samen met co-onderzoeker Anneke van der Cruijssen, ervaringsdeskundige bij Dichterbij, is ook een versie in makkelijke taal gemaakt.

In samenwerking met andere partijen doet Sterker op eigen benen ook onderzoek naar de impact van het coronavirus op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking. De eerste resultaten daarvan worden begin 2021 verwacht en gepubliceerd.

Ander onderzoek laat zien dat er sinds de coronacrisis meer geweldsincidenten zijn onder mensen met een verstandelijke beperking. Waar de ene doelgroep baat heeft bij rust en regelmaat, geldt dat voor een andere doelgroep juist niet. Het is zaak om per cliënt of doelgroep te kijken welke coronamaatregelen haalbaar zijn en welke niet.

Accepteer cookies voor chat