Naar inhoud
Technologie2

Zorg en technologie

E-health integraal onderdeel maken van de zorg en ondersteuning, dat lukt steeds beter: begeleiders en behandelaren kijken steeds vaker of zorgtechnologie van toegevoegde waarde is voor de cliënt. Diverse activiteiten stimuleren de inzet van e-health:

  • E-health-coördinatoren adviseren bij individuele vragen en bij nieuwbouw over de inzet van zorgtechnologie.
  • Met de zoekmachine kunnen teams op zoek naar e-healthmiddelen. De zoekmachine bevat al 670 toepassingen en dat groeit nog steeds.
  • Via de uitleenservice kunnen cliënten en zorgteams toepassingen uitproberen.
  • Zo’n 700 medewerkers zijn lid van de interne e-health-groep. Zij delen daar kennis en ervaringen.
  • We zijn lid van het Digital Health Center. Deze samenwerking tussen zorginstellingen op het gebied van e-health krijgt steeds meer vorm.
  • In 2021 startte de samenwerking met twee Limburgse technasia. Studenten werken ideeën uit om het leven van cliënten makkelijker te maken.

Test Jouw Omgeving en HUME

Dichterbij heeft op een aantal locaties een proef gedaan met Jouw Omgeving, een online plek voor behandeling, begeleiding en zelfhulp. De meeste cliënten, begeleiders en gedragsdeskundigen zijn positief over Jouw Omgeving. Ze vinden het laagdrempelig, bovendien geeft het cliënten meer regie. 

In het voorjaar van 2021 zijn we ook een pilot begonnen met HUME. Dit systeem meet stress via sensoren in een sok en met een borstband of patch. Dit helpt om gedrag beter te begrijpen en daarop in te spelen. De proef loopt nog tot het voorjaar van 2022.

QR-codes handig in de zorg

QR-codes blijken erg handig in de zorg. Door een QR-code te scannen, kunnen medewerkers een instructievideo raadplegen. In 2021 hebben we de meetinstrumenten in een triagetas voorzien van een QR-code. Medewerkers kunnen daardoor snel bekijken hoe je temperatuur, bloeddruk, hartslag, saturatie en ademhaling meet. 

In 2020 zijn 14 veelgebruikte hulpmiddelen in woningen van een QR-code voorzien, zoals tilliften en douchebrancards. Begin 2021 kreeg begeleider Thomas Rooijackers 5.000 euro subsidie van ZonMw om QR-codes in te voeren.

Een nieuwe digitale werkplek

Medewerkers willen cliënten zo goed mogelijk ondersteunen. Een goede, digitale werkplek kan hierbij helpen. Daarom hebben we bij Dichterbij het sociaal intranet vernieuwd en zijn we begonnen met de voorbereidingen van de inrichting van een nieuwe digitale werkplek. Hierbij gaat het zowel om nieuwe hardware (computers, laptops, telefoons) als nieuwe software (programma’s).

Op onze locaties vervangen we de oude hardware voor nieuwe. Ook worden persoonlijke mobiele devices (laptop, telefoon) vervangen. Medewerkers kunnen hiermee efficiënter werken én ze hoeven niet altijd meer in te loggen op een locatie van Dichterbij. Met de nieuwe devices kan informatie ook makkelijker gedeeld worden, op een veilige manier.

Peter smits

Een aantal medewerkers heeft de nieuwe devices getest in een proefopstelling. Op basis van de testresultaten zijn verbeteringen aangebracht en is een praktische instructie gemaakt. Het plan was om de vervanging van de hardware in 2021 af te ronden, maar mede door corona(-maatregelen) is dit niet gelukt. Wanneer in 2022 alle hardware is vervangen, zullen we de nieuwe software installeren.

Door de inzet van proefopstellingen worden medewerkers nauw betrokken. Vorig jaar zijn de mobiele devices uitgetest en dit jaar testen medewerkers de digitale werkplek. Tenslotte zijn zij degene die er goed en comfortabel mee moeten kunnen werken.”

Rini Kandelaars
business enterprise architect (ICT)

Chat met ons