Naar inhoud

Jaarbeeld 2021

 • #wijzijnDichterbij, samen sterk
  In 2021 had corona wederom grote impact op het leven en werken bij Dichterbij. Voor ons overheerst het gevoel van verbonden zijn, van betekenis zijn voor elkaar. Zo zijn wij samen sterk, zo zijn wij samen Dichterbij.
  Lees verder
 • Het jaar in beeld
  Een beeldverslag van het jaar, altijd fijn om terug te zien!
  Lees verder
 • 2021 in cijfers
  Informatie over onze locaties, cliënten en medewerkers.
  Lees verder
 • De impact van corona en het hoogwater
  Twee impactvolle crisissen tekenden het jaar 2021. Enerzijds was er de lange adem van de coronacrisis die een flinke stempel drukte op het leven en werken bij Dichterbij. Daarnaast werden we in de zomer opgeschrikt door het hoogwater, dat voor spannende en hectische dagen zorgde.
  Lees verder
 • Kwaliteit en veiligheid van zorg
  Door de coronacrisis lag de focus in 2021 op het op peil houden van de zorg en ondersteuning. Toch is er op veel manieren gewerkt aan een verbetering van de kwaliteit van zorg.
  Lees verder
 • Wonen en leven bij Dichterbij
  Met de ontwikkelingen in het wonen en leven bij Dichterbij laten we de talenten van cliënten en medewerkers tot bloei komen. Ook hebben we in 2021 de vastgoedstrategie vastgesteld.
  Lees verder
 • Samen verder in 2022
  Dichterbij zet haar koers voort om mensen met een verstandelijke beperking zo goed mogelijk te ondersteunen bij een fijn en betekenisvol leven.
  Lees verder
 • Leven en werken vanuit de Ode
  We beloven cliënten dat we iedere dag ons best doen om bij te dragen aan een gewoon en betekenisvol leven. Dat hebben we vastgelegd in de Ode. Het programma 'Leven en werken vanuit de Ode' biedt belangrijke kaders van waaruit we werken en ontwikkelen.
  Lees verder
 • Binden en boeien van medewerkers
  Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt hebben we in 2021 meer nieuwe collega’s mogen verwelkomen dan in de jaren daarvoor. Medewerkers kunnen zich bij Dichterbij volop ontwikkelen en krijgen een contract voor onbepaalde tijd.
  Lees verder
 • Wetenschap en onderzoek
  Wetenschappelijk onderzoek kan de kwaliteit van de gehandicaptenzorg verbeteren. Daarom investeren we daarin, onder meer via twee academische werkplaatsen.
  Lees verder
 • Duurzaamheid
  Als zorgorganisatie staan we middenin de maatschappij. Duurzaamheid krijgt daarin steeds meer urgentie. Dichterbij streeft naar een goed leef- en werkklimaat voor cliënten en medewerkers.
  Lees verder
 • Zorg en technologie
  E-health is niet meer weg te denken in de dagelijkse ondersteuning. Mobiele werkplekken helpen medewerkers bij hun werk.
  Lees verder
 • Samenwerken voor de cliënt
  We werken samen familie, vrijwilligers en meer dan 150 professionele partijen. Steeds met als doel om cliënten de zorg te geven die ze nodig hebben en om hen mee te laten doen.
  Lees verder
 • Verslagen
  Je leest hier de verslagen van de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht van Dichterbij.
  Lees verder
 • STEVIG
  STEVIG maakte in samenwerking met kwaliteitsnetwerk De Borg het kwaliteitsrapport 'leren van elkaar'. Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie heeft het instellingsrapport over STEVIG opgesteld.
  Lees verder
 • De financiële situatie
  Dichterbij heeft in 2021 een positief financieel resultaat behaald. De maatregelen die we in 2021 door corona hebben moeten nemen, hadden veel impact op cliënten en medewerkers, maar ook op processen en financiën.
  Lees verder
 • Jaarrekening
  De financiële jaarverslaglegging over 2021
  Lees verder