Naar inhoud
Dichterbij 4

Kwaliteit en veiligheid van zorg

Door corona was 2021 een lastig jaar voor cliënten en medewerkers. Door ziekte, besmettingen, quarantaines en oververmoeidheid waren er minder medewerkers beschikbaar dan normaal. Primair aandachtspunt was het op peil houden van de zorg en ondersteuning. Ondertussen probeerden we aandacht te hebben voor onze andere focuspunten: 

  • Beter aansluiten bij de behoeften van cliënten en verwanten
  • Meer aansluitende kennis en kunde van medewerkers
  • Professionalisering van de samenwerking in teams
  • Meer vaste medewerkers en meer medewerkers die met plezier werken

Beter aansluiten bij de behoeften van cliënten en verwanten

Het programma 'Leven en werken vanuit de Ode' en de ontwikkelingen in wonen en leven bij Dichterbij bieden belangrijke kaders van waaruit we werken en ontwikkelen. Zorg en ondersteuning moeten aansluiten op de persoonlijke wensen en behoeften van cliënten. 

Driehoekgesprek 570X350

‘Als je het mij vraagt’ in de intake

Het intakegesprek is in 2021 aangepast. Het gesprek vindt nu plaats op basis van onze werkwijze ‘Als je het mij vraagt’. Dat betekent dat het gesprek met nieuwe cliënten en familie gericht is op het ontdekken van behoeften, wensen, ambities en dromen.

Er is nu meer ruimte om samen na te denken of we een aanbod kunnen creëren dat perfect aansluit bij de cliënt. Denk aan ambulante zorg in plaats van 24-uurs wonen. Alle betrokkenen bij het intakeproces werken hierin samen. Deze nieuwe manier van gespreksvoering, denken en handelen geeft inzicht, energie en maakt mensen creatief in het bedenken van oplossingen.

Aansluitende kennis en kunde medewerkers

Voor veilige en goede zorg zijn goed gekwalificeerde mensen nodig. Het is dan ook belangrijk dat zorgmedewerkers de verplichte scholingen volgen. We willen ook graag dat ze specifieke kennis hebben over de doelgroep met wie ze werken. 

In 2021 stonden veel teams voor de uitdaging om in te midden van de coronacrisis de beste zorg te leveren. We zien dat de kennis over corona(preventie) goed is geland in de teams. Daarnaast blijft het belangrijk om ook kennis en kunde actueel te houden over andere onderwerpen.

Professionalisering samenwerking in teams

De teams bij Dichterbij zijn zelforganiserend: ze zijn in hoge mate zelf verantwoordelijk zijn voor het werk dat ze doen en de resultaten daarvan. Hierdoor kunnen ze efficiënter (samen)werken. Het Professioneel Statuut, ‘Als je het mij vraagt’, relatiegericht werken en dynamisch verbinden helpen daarbij. 

De regiebehandelaren zijn de spil in de ondersteuning van de cliënt. Zij hebben in een ontwikkelprogramma gewerkt aan competenties die bijdragen aan een betekenisvol leven voor cliënten.

Meer vaste medewerkers én meer medewerkers die met plezier werken

Cliënten vinden het belangrijk om zorg en ondersteuning te krijgen van bekende gezichten. Daarom investeren we in werving en behoud van vaste en vitale medewerkers

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt hebben we in 2021 meer nieuwe collega’s mogen verwelkomen dan in de jaren daarvoor. Medewerkers kunnen zich bij ons volop ontwikkelen en krijgen een contract voor onbepaalde tijd.

Brandveiligheid

Loes was bang voor brand en wilde daarom geen brandoefeningen doen. Begeleider Rianne sprak er met Loes over. Samen bedachten ze een oplossing: het brandveiligheidsspel. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een financiële tegemoetkoming van Stichting SamenLeven.

Loes en begeleidster Rianne presenteren Brandveiligheidsspel
  • Audits voornamelijk digitaal

    In 2021 hebben we met de teams nagedacht over manieren om toch te kunnen auditen, ondanks de corona-maatregelen. Een deel van de audits heeft daarom digitaal plaatsgevonden.

    Lees verder

Chat met ons