Naar inhoud
BAS 3963

Leven en werken vanuit de Ode

We beloven cliënten dat we iedere dag ons best doen om bij te dragen aan een gewoon en betekenisvol leven. Dat hebben we vastgelegd in de Ode. Het programma 'Leven en werken vanuit de Ode' biedt belangrijke kaders van waaruit we werken en ontwikkelen. Zorg en ondersteuning moeten aansluiten op de persoonlijke wensen en behoeften van cliënten. ‘Als je het mij vraagt’, de samenwerking vanuit inhoudelijke rollen en vakmanschap en de serviceorganisatie vormen de 3 pijlers in het programma. In 2021 versterkten we de samenhang tussen deze onderdelen.

Onze werkwijze

'Als je het mij vraagt' is onze manier om jou en je behoeften, wensen en talenten te leren kennen.
Lees meer

Aangepast intakegesprek

Het intakegesprek vindt nu plaats op basis van onze werkwijze ‘Als je het mij vraagt’. Dat betekent dat het gesprek met nieuwe cliënten en familie gericht is op het ontdekken van behoeften, wensen, ambities en dromen.

Ambassadeurs van de Ode

De ambassadeurs van de Ode dragen onze zorgvisie met trots uit. De groep van cliënten, verwanten en medewerkers vormt een klankbord voor Dichterbij en wordt vanuit talent ingezet op vraagstukken. Zo zijn ze actief betrokken bij het welkom heten van nieuwe collega’s.

Lees meer
‘Als je het Rens vraagt’

De groep waar Rens woont, eet elke dag een maaltijd die door het horecateam is klaargemaakt. Rens at daar nooit van mee. Zijn moeder gaf de maaltijden mee. De begeleiding ging met de moeder van Rens in gesprek om erachter te komen wat en hoe Rens het liefst eet.

Lees zijn verhaal

Roel leidt in Horst een bootcampclub voor zes vrouwen op de maandagavond. “Ik vroeg een keer na een les wat de bootcampclub voor hen betekent...’ Toen besefte ik pas hoe de sportles voor hen een belangrijk moment in de week is.”

Samenwerken vanuit inhoudelijke rollen en vakmanschap

Om onze belofte waar te maken, is kennis en kunde nodig, maar ook een goede 24-uurs samenwerking tussen alle betrokkenen. Samenwerken in rollen en dynamisch verbinden helpen hierbij. In 2021 zijn medewerkers opgeleid om dit gedachtegoed verder te verspreiden.

Regiebehandelaar spil in ondersteuning cliënt

Iedere cliënt van Dichterbij heeft een regiebehandelaar. Hij of zij is de spil in de ondersteuning van de cliënt en verantwoordelijk voor de samenhang in de zorg voor de cliënt. In 2021 hebben de regiebehandelaren een ontwikkeltraject afgerond, Sterk Staan. Hierin leerden en versterkten ze competenties die belangrijk zijn in hun werk. 

Het programma heeft bijgedragen aan meer leiderschap, een heldere positionering van de rol van regiebehandelaren en het binden en boeien van deze mensen. Belangrijke bijvangst is de verbinding en samenwerking tussen medewerkers over afdelingen en regio’s heen.

Serviceorganisatie

Bij de organisatie van ons werk hoort een serviceorganisatie die medewerkers, cliënten en verwanten ondersteunt en ontzorgt. Via de FrontOffice krijgen zij bijvoorbeeld antwoord op hun vragen. De vraag met welke ondersteuning de zorg het meest gebaat is, wordt samen met zorgcollega’s besproken. Daarbij is veel aandacht voor verbinding, samenwerking en begrip. 

‘Van bed naar taarten gooien’

Medio 2021 kregen medewerkers van de serviceorganisatie in een webinar een kijkje in de keuken van het werken met cliënten met een ernstig meervoudige beperking. Dat gebeurde onder de titel ‘Van bed naar taarten gooien’. De deelnemers vonden het mooi om meer te leren over (het werken met) deze doelgroep. Ze gaven aan dat het zorgt voor meer betrokkenheid bij de zorg.

In verbindingsbijeenkomsten en met initiatieven als Kijkje in elkaars keuken verstevigen we de samenwerking en verbinding. Ook corona heeft daarbij geholpen: medewerkers van de serviceorganisatie zijn ook in 2021 op allerlei manieren ingezet om de directe zorg te ondersteunen. Dit zorgt voor veel begrip, inzicht en contacten.

Accepteer cookies voor chat