Naar inhoud

Kwaliteitsrapport 2021

Blader online door het rapport

Opzet van het kwaliteitsrapport

De belangrijkste vraag is steeds: hoe draagt wat we doen bij aan een menswaardig en betekenisvol leven voor de cliënt? Dit rapport gaat over relevante thema’s die spelen:

  • bij de cliënt
  • direct daaromheen bij verwanten en het netwerk van de cliënt
  • bij de zorgprofessional
  • in de organisatie dichterbij
  • bij de samenwerking met de omgeving van dichterbij.

Per thema beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen in 2021. We tellen en vertellen wat we in 2021 hebben gedaan, reflecteren op wat we ons in 2020 voor hebben genomen te verbeteren en brengen focus aan voor 2022. We volgen daarmee de plan-do-check-act (PDCA) cyclus. We sluiten het rapport af met de bevindingen van de externe visitatie, de interne dialoog en de focuspunten die voor 2022 Dichterbij-breed zijn bepaald.

Je kunt het kwaliteitsrapport ook hier downloaden.

Chat met ons