Naar inhoud
Header beeld bloemen algemeen

Zorg in de laatste levensfase

Zorg in de laatste fase van het leven

Je hebt te horen gekregen dat je kind of familielid niet meer beter wordt. Genezing is niet meer mogelijk We doen er alles aan om het hem/haar en verwanten zo aangenaam mogelijk te maken in de laatste levensfase. Dit noemen we palliatieve zorg. Dit is de totale zorg voor lichaam en geest.

Hoe gaat palliatieve zorg in zijn werk?

We brengen allereerst in beeld wat de cliënt nodig heeft om zo fijn mogelijk te leven en wat zijn wensen zijn. Samen met jou en de cliënt vullen we het wensenboek ‘Wat wil ik als ik niet meer beter word?’ in. Daarin leggen we vast wat nodig is om lichamelijke klachten te verlichten of te voorkomen, zoals medicijnen, massages of een speciale stoel. We schrijven op wat de cliënt nog zelf wil doen en waarbij hulp nodig is, welke dingen hij fijn vindt, wat hij graag eet en drinkt, welke zorg hij wil en waar. Ook speciale wensen en dromen komen aan bod: misschien kunnen we die nog realiseren!

Voorbereiden

Een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg is ook de spirituele en/of pastorale en sociale zorg. We bespreken of en met wie de cliënt wil praten over zijn ziekte of emoties. Misschien is hij bang voor wat komen gaat, verdrietig, onzeker of boos. Samen praten lucht vaak op, geeft troost of moed. Tot slot bereiden we de cliënt voor op zijn overlijden: van wie wil hij straks afscheid nemen, zijn er spullen die hij graag aan iemand wil geven, wil hij een begrafenis of crematie? En wat zijn de wensen voor de afscheidsdienst, de rouwkaarten, de bloemen, de muziek? 

Consulenten

In het hele traject ben je als ouder/verwant nauw betrokken. Jij kent je kind/verwant immers goed. Bij de palliatieve zorg trekken we dan ook samen op. Zo nodig zetten we daarbij ook de consulenten palliatieve zorg in. Deze specialisten ondersteunen jou en de zorgteams. Ze geven praktische adviezen, weten de weg bij moeilijke vragen of dilemma’s en kunnen verwijzen naar in- of externe specialisten, zoals een geestelijk verzorger, consulent ethiek en behandelaren.

Een praktijkvoorbeeld

Henk krijgt in één winter drie longontstekingen. Hij gaat lichamelijk achteruit: hij eet slecht en slaapt veel. De dvc’er bespreekt dit met de familie. Conclusie: niemand zou verbaasd zijn als Henk over een jaar niet meer leeft. Samen met Henk bespreken ze wat hij nodig heeft en wat hij wil. Hij geniet nog volop van zijn muziek en van familiebezoekjes. Ook wil hij graag in zijn huidige woning blijven wonen, de familie wil dit ook. Er zijn veel vragen: kan Henk hier blijven wonen als hij verder achteruitgaat?  Wat als de toestand acuut verslechtert? Kunnen ze in de woning de zorg bieden die nodig is? Samen met een consulent palliatieve zorg bespreken ze de wensen en mogelijkheden. De consulent geeft tips over extra hulpmiddelen en over aanvullende zorg voor in de terminale fase. Begeleiders en familie gaan hiermee aan de slag.  Daardoor heeft Henk een mooie laatste levensfase. In alle rust en in bijzijn van zijn familie overlijdt hij een paar maanden later in zijn eigen bed.

Vragen over palliatieve zorg?

Heb je vragen over palliatieve zorg bij Dichterbij, neem dan contact op met een specialist van het kenniswerk palliatieve zorg of een consulent palliatieve zorg. Bij hen kunt u ook meer informatie krijgen over de verschillende hulpmiddelen die Dichterbij gebruikt. Mail naar palliatievezorg@dichterbij.nl. Via dit mailadres kun je ook de brochure over palliatieve zorg opvragen.

Kijk ook eens op:

Chat met ons