Naar inhoud
Symposium - Ottersum

Dichterbij neemt vrijwilligerscoördinatie over van Blink

Dichterbij gaat de inzet van vrijwilligers voor cliënten zelf regelen. Vrijwilligersorganisatie Blink, die dat nu doet, gaat per 1 januari 2018 over van Dichterbij naar ONS welzijn in Oss. Voor hulpvragers verandert er niets, vrijwilligers krijgen een nieuw aanspreekpunt.

De overgang van Blink naar ONS welzijn is een direct gevolg van de keuze die Dichterbij in 2015 heeft gemaakt om zich te richten op zorg voor Wlz-cliënten. Blink is nog het enige onderdeel van Dichterbij dat Wmo-gefinancierde activiteiten uitvoert. Deze activiteiten sluiten goed aan bij het werk van ONS welzijn. Bij deze brede welzijnsinstelling zal Blink zich volledig richten op de Wmo-werkzaamheden: via inzet van vrijwilligers onbetaalde zorg leveren om mantelzorgers te verlichten en mensen met een beperking te ondersteunen bij het meedoen in de samenleving.

Dichterbij voor Wlz-cliënten

Dichterbij gaat de werving, bemiddeling en begeleiding van Wlz-vrijwilligers vanaf 1 januari zelf regelen. Directeur Ruud Piera legt uit: “Meer en meer is het uitgangspunt: gewoon waar het kan. Eerst ligt de focus op mantelzorg en het netwerk van de cliënt. Pas daarna komen vrijwilligers in beeld, wat ons betreft zo dicht mogelijk bij de cliënt en zijn of haar netwerk.”

Nieuw aanspreekpunt

Alle hulpvragers en vrijwilligers zijn inmiddels geïnformeerd over de verandering. Voor hulpvragers verandert er niets; zij houden de steun van de voor hen zo bekende en vertrouwde vrijwilliger. Ook voor de vrijwilligers die Wmo-hulpvragers ondersteunen, blijft alles bij het oude; zij houden Blink als aanspreekpunt. Vrijwilligers die een Wlz-hulpvrager ondersteunen, krijgen een nieuw aanspreekpunt, dichtbij hun woonlocatie. Ruud Piera: “De overgang regelen we goed, we streven ernaar alle afspraken met vrijwilligers te handhaven.”