Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer

Ervaringsdeskundigheid: een vak apart of een apart vak?

Werkconferentie1

“Ervaringsdeskundigheid is van toegevoegde waarde”

De deelnemers aan de werkconferentie over ervaringsdeskundigheid in de VG-sector waren het erover eens: de inbreng van ervaringsdeskundigen is van toegevoegde waarde. “Hun inbreng moet vanzelfsprekend worden.”

Ruim 250 cliënten, begeleiders, managers en bestuurders van zorgorganisaties uit heel Nederland bezochten dinsdag 5 juni de werkconferentie ‘Ervaringsdeskundigheid: een vak apart of een apart vak?’ in Tilburg. Daaronder ook de ervaringsdeskundigen van Dichterbij, Marleen Beekman en Anneke van der Cruijsen. Anneke vertelde de bezoekers over haar eigen ontwikkeling. “Vroeger kreeg ik geen kansen. Dagbesteding, dat was mijn eindstation, werd me verteld. Maar ik heb geleerd dat ik me daar niet bij neer moet leggen. Ik wist ook dat er meer in zat. Ik wilde me ontwikkelen.” Na het volgen van de opleiding is Anneke nu alweer enige tijd actief als ervaringsdeskundige. “Ik kan nu mijn ervaring delen, maar veel meer dan dat. Ik heb echt het gevoel dat ik anderen kan helpen.”

​ Onder de indruk

En zo deden meer ervaringsdeskundigen hun verhaal. Irma Scholtens, beleidsmedewerker regio Zuid, was ook op de werkconferentie. Ze was onder de indruk van de verhalen. “De rode draad door hun levens is dat mensen hun steeds het gevoel gaven niets te kunnen. Ze moesten knokken om het tegendeel te bewijzen. Het is goed om samen met cliënten te bespreken wat ze kunnen. Je mag best je zorgen uitspreken als je denkt dat een stap te hoog gegrepen is, maar je moet mensen ook de ruimte geven om op hun neus te gaan en te leren. En soms laten cliënten je versteld staan!

Werkconferentie2

​ Veel mogelijk

De workshops op de werkconferentie lieten het diverse palet zien waarmee ervaringsdeskundigen bezig zijn, zoals keuzevrijheid, het ervaren van autisme, verslavingszorg en het omzetten van ingewikkelde taal in makkelijke woorden. Irma: “Ervaringsdeskundigen zijn op tal van fronten waardevol: ze kunnen cliënten vertellen hoe sterk ze zijn geworden. Dat geeft hoop en moed. Ook kunnen ze medewerkers helpen om te denken vanuit het cliëntperspectief. Bijvoorbeeld in teamreflecties of bij het formuleren van nieuw beleid. Daarnaast zijn er tal van andere mogelijkheden om hen in te zetten, zoals bij het werven van nieuwe medewerkers, als gastdocent of vertegenwoordiger van Dichterbij richting zorgkantoor, gemeente of ministerie. Zij kunnen vertellen over de koers die we volgen, maar ook kritisch toelichten waar dat nog niet altijd lukt.”

​ Intake

Ook Raymond Stegen, directeur Expertise bezocht de werkconferentie. “Marleen en Anneke doen al veel goed werk bij Dichterbij, bijvoorbeeld bij de behandeling van cliënten van STEVIG en door bij te dragen aan kennisnetwerken. Ook buiten Dichterbij zijn ze actief, bij de HAN als co-docent en bij Radboudumc als co-onderzoeker.” Dichterbij kan nog meer gebruikmaken van hun kwaliteiten, vindt hij. “Ik sprak op de werkconferentie iemand die vertelde dat hun organisatie ervaringsdeskundigen inzet in gesprekken met potentiële nieuwe cliënten die zich oriënteren op een fijne nieuwe woonplek. Dus in de intakeprocedure. Dat vind ik een goed idee. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de inbreng van ervaringsdeskundigheid vanzelfsprekend wordt.”

Meer informatie?

Neem contact op met Marion Blom, coördinator ervaringsdeskundigen via 06-2233 4128 of kijk op www.dichterbij.nl/ervaringsdeskundigen.

Accepteer cookies voor chat