Naar inhoud
Symposium - Ottersum

Familievereniging Dicht-bij: ontmoetingsplaats, informatiebron en belangenbehartiger

Familie speelt een belangrijke rol in het leven van cliënten. Familievereniging Dicht-bij ondersteunt die rol al jaren. Met succes: de vereniging heeft ruim 550 leden.

Familievereniging Dicht-bij is een netwerk voor ouders, broers, zussen en wettelijke vertegenwoordigers van mensen die van Dichterbij zorg en begeleiding ontvangen. “Waar de cliëntenraad primair staat voor de belangenbehartiging van cliënten en de ondernemingsraad voor medewerkers, doen wij dat voor verwanten", zegt interim voorzitter Tjeu Verstappen. “Familie is een constante factor in het leven van de cliënt van Dichterbij. Zij kennen het verhaal van hun verwant, ondersteunen hem/haar en letten erop dat hij/zij goede zorg krijgt. Voor hen is de familievereniging een ontmoetingsplaats, informatiebron en belangenbehartiger ineen. ”

Ontmoetingsplaats en informatiebron

Als ontmoetingsplaats heeft de familievereniging afgelopen jaren duidelijk aan belang gewonnen, stelt Tjeu Verstappen. “We houden jaarlijks diverse themabijeenkomsten waar familieleden hun ervaringen delen. Bijvoorbeeld over het versterken van het sociaal netwerk of over de veranderende rol van de kantonrechter ten aanzien van de drie beschermingsmaatregelen ‘bewindvoering, mentorschap en curatorschap’. Ook houden we regelmatig een dementietafel, dit is een soort Alzheimercafé waar we informatie en ervaringen uitwisselen over de ouder wordende cliënt.” De familievereniging is ook een belangrijke informatiebron voor haar leden. “Via onze driemaandelijkse nieuwsbrief informeren we leden over ontwikkelingen in de zorg en het familiebewind. En op onze website publiceren we regelmatig nieuwsberichten. Ook adviseren we leden individueel.”

Belangenbehartiger

De laatste rol van de familievereniging is die van belangenbehartiger. “Meer en meer denken we mee over ontwikkelingen binnen Dichterbij”, zegt Tjeu Verstappen. “Als lid van kennis- of werkgroepen bijvoorbeeld. Ook nemen we zelf initiatief. Zo hebben we er bij Dichterbij op aangedrongen de communicatie bij een wisseling van arts te verbeteren, meer aandacht te hebben voor mondzorg en beleid te ontwikkelen voor het gebruik van internet door cliënten. Dat komt er binnenkort. ” Familievereniging Dicht-bij overlegt regelmatig met de raad van bestuur, de cliëntenraad en de regionale cliëntenplatforms. “Wij hebben geen formele positie binnen de organisatie, maar zijn wel gesprekspartner met betrekking tot het beleid van Dichterbij en er wordt naar ons geluisterd. Daarover zijn goede afspraken gemaakt.”

Activiteiten in 2018

Voor 2018 staanweer diverse activiteiten op het programma . Zo komen er bijeenkomsten over mentorschap, de ouder wordende cliënt en het bespreken van het ondersteuningsplan (IOP). “Wij blijven investeren in overleg en een goede samenwerking binnen de driehoek cliënt-verwant-zorgverlener op alle niveaus: individueel-team-regio-stichting. Ook blijven wij informeren via de website en mededelingenbladen.”

Meer weten en lid worden?

Wil je over alle ontwikkelingen op de hoogte blijven, kijk dan op de site van familievereniging Dicht-bij. Eind 2017 is er een nieuwe informatiefolder uitgebracht die op verschillende plekken bij Dichterbij ter inzage ligt en die je via de website kunt bestellen. Je kunt je ook aanmelden als lid, voor 25 euro per jaar. “Dan weet je zeker dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen en kun je bijeenkomsten gratis bijwonen. En hoe meer leden, hoe sterker we als familievereniging staan.”