Naar inhoud
Header 19 2000x550px

Ken je 'Familievereniging Dicht-bij' al?

Speciaal voor alle verwanten van cliënten die van Dichterbij zorg ontvangen, is er Familievereniging Dicht-bij: een aanspreekpunt, vraagbaak en ontmoetingsplaats.

Goede samenwerking
De familievereniging wil dat de rol van familie goed verankerd is, dat de ervaringskennis wordt benut. De familievereniging overlegt hierover met de raad van bestuur van Dichterbij, met de cliëntenraad, de bewindvoerders- en belangenorganisatie.

Waardevolle informatie
Het valt vaak niet mee om de weg te vinden in de wereld van zorg, begeleiding, mentorschap en bewindvoering. Wetten en regels veranderen, elke levensfase brengt nieuwe vragen. De vereniging informeert je over veranderingen binnen en buiten Dichterbij.

Ontmoeten en ervaringen delen
De Familievereniging vindt het belangrijk dat familieleden elkaar ontmoeten, ervaringen en tips uitwisselen. Daarvoor houdt ze bijeenkomsten en brengt ze verwanten met elkaar in contact.

Lid worden?
Op de website familieverenigingdicht-bij.nl vind je alle informatie en kun je je direct aanmelden als lid.