Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer
Symposium - Ottersum

Mooie Prokkelweek bij Dichterbij

Dichterbij kijkt terug op een mooie Prokkelweek. Tijdens deze week is er extra aandacht voor ontmoetingen tussen mensen met en zonder beperking. Vanuit Dichterbij zijn diverse cliënten en begeleiders in de weer geweest bij uiteenlopende activiteiten. Een kleine bloemlezing.

Stage bij de gemeente
Timo de Groot trapte de Prokkelweek af. Hij liep een dag stage bij de gemeente Boxmeer. Hij kijkt tevreden terug: “Ik heb een hele fijne dag gehad. Ik heb op verschillende afdelingen meegedraaid en ze hebben mij goed opgevangen. Ik heb veel geleerd.”

Op bezoek bij de staatssecretaris

Hans Ottenheim, Arturo Hoex, Rob Doesborgh en Manfred van Haaren (allen lid van het cliëntenpanel Zuid) zijn naar het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag geweest. Rob: “Het was erg leuk. Er is veel gepraat over nieuwe wetten en dagbesteding. Supergaaf om dit met de staatssecretaris te mogen bespreken.”

In de gevangenis

Eervaringsdeskundigen Selma Gijsberts en Marleen Beekman zijn met Jos van de Ven naar de Penitiaire Inrichting in Rotterdam geweest. Marleen: “We hebben daar gesproken met gevangenisbewaarders, hulpverleners en gedetineerden. Ook hebben we een aantal interne afdelingen van de gevangenis bezocht, zoals de afdeling extra zorgvoorziening en de afdeling zelfredzaamheid. We mochten onze telefoon niet mee naar binnen nemen en als we een sigaret wilden roken buiten, moesten we dat eerst vragen en ging er een bewaker mee.” Selma en Marleen hebben hun ervaringsdeskundigheid goed kunnen inzetten in de gesprekken met medewerkers en een enkele gedetineerde.

Gesprek met de gouverneur

De week werd op vrijdag afgesloten met een Prokkel van de ervaringsdeskundigen met vertegenwoordigers van de provincie Limburg. Anneke van der Cruijssen, Selma Gijsberts en Marleen Beekman hadden in het provinciehuis een gesprek met gouverneur Theo Bovens en vertegenwoordigers van diverse afdelingen. Onderwerp van gesprek: meedoen, erbij horen en talenten. De provincie vindt het belangrijk om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een kans te geven. Daar lieten ze voorbeelden van zien. De bijdragen van Marleen, Selma en Anneke sloten hier goed op aan. Zo vertelde Anneke uit eigen ervaring wat ze heeft moeten doen om haar zelfstandigheid te vergroten. Ook vanuit de provincie werd enthousiast gereageerd. De kans is groot dat de ervaringsdeskundigen van Dichterbij nogmaals worden uitgenodigd voor vervolg bijeenkomsten bij de provincie.

De Prokkelweek is ingesteld om één keer per jaar extra aandacht voor de prokkel te krijgen, dit is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Op alle andere dagen van het jaar vinden er uiteraard ook prikkelende ontmoetingen plaats, ook binnen Dichterbij. Kijk voor mooie voorbeelden op www.dichterbij.nl/meedoen.

Chat met ons