Naar inhoud
Symposium - Ottersum

Provincie Limburg subsidieert project Baersdonck

Dichterbij is verheugd met de subsidie van 399.090 euro van de provincie Limburg voor de Baersdonck in Grubbenvorst. “Hiermee kunnen dromen van cliënten werkelijkheid worden.”

Baersdonck - Grubbenvorst

Een nieuw en beter leef- en woonperspectief voor mensen met een lichte verstandelijke beperking die bij STEVIG behandeld zijn. Dat biedt de Baersdonck aan maximaal 21 bewoners. Voor het traject ontvangt Dichterbij nu subsidie uit twee provinciale potten: het Kader Passend Wonen in de Buurt en de Experimenteerregeling Sociale Agenda Limburg 2025.

Positieve Gezondheid

“Een leidend begrip van de sociale agenda is het concept van Positieve Gezondheid”, zegt Bas Hoogenbosch, als trainee bestuursstaf Dichterbij nauw betrokken bij de subsidieaanvraag. “Limburg is de eerste Nederlandse provincie die dit gedachtegoed omarmt. Het stelt dat voor een goede gezondheid behalve een gezond lichaam ook leuk werk, een zinvolle dagbesteding, prettige woonbuurt en maatschappelijke participatie belangrijk zijn. Precies daarmee zijn we Dichterbij natuurlijk al jaren actief. Bij de Baersdonck hebben we bewust het concept van positieve gezondheid omarmd. Daarmee sluit het project perfect aan bij de agenda van de provincie.”

Vier activiteiten

De subsidie is bedoeld om vier activiteiten (mede) te financieren. Drie daarvan lopen al volop: het projectmanagement, het creëren van draagvlak in Grubbenvorst inclusief de doorontwikkeling van het leefconcept met cliënten en de gemeenschap en de productie van een documentaire om leerervaringen te delen. “Die documentaire is eind dit jaar klaar, het is de bedoeling dat de Limburgse zender L1 die uitzendt”, vertelt Bas. De vierde activiteit betreft de toepassing van e-health en dataonderzoek. “Een aantal toepassingen gaat zeker gebruikt worden, zoals gps-trackers. Er lopen nu gesprekken met bewoners waar zij behoefte aan hebben.” Het dataonderzoek staat nog in de kinderschoenen. “Dichterbij werkt hierbij nauw samen met onder meer Brightlands Smart Services Campus in Heerlen en STEVIG, waar al onderzoek plaatsvindt naar zogenoemde wearables. Hiermee kun je waardevolle informatie verzamelen met als doel om gedrag te voorspellen.”

9223 - Grubbenvorst

Deel uitmaken van het dorp

De eerste bewoners hebben hun huis bij de Baersdonck inmiddels ingericht. Een aantal van hen is ook al aan het werk, onder meer bij zorgorganisatie La Providence en lunchroom Lekker Gewoën. En meerdere gesprekken lopen, zegt Marcia Adams, directeur Dichterbij regio Zuid. “De bewoners willen graag deel uitmaken van de gemeenschap en van betekenis zijn. Dat laten ze merken, dat stralen ze uit. Ze willen werken, contacten leggen, leren om in de maatschappij te functioneren. Dat is nieuw en spannend voor hen, voor de medewerkers en voor het dorp. Als Dichterbij helpen we om het tot een succes te maken. En met die prachtige subsidie helpt ook de provincie mee om de dromen van de bewoners werkelijkheid te maken. Daar zijn we blij mee en trots op.”

Bekijk de mooie video-introductie die de provincie Limburg gemaakt heeft over de Baersdonck.