Naar inhoud

Rapport ‘Weet jij wie ik ben?’

STEVIG onderkent een duidelijk verband tussen daders van (seksuele) uitbuiting en slachtoffers die de SGLVG-instelling in behandeling heeft. Vandaar dat STEVIG vorig jaar is gestart met het verkennend programma ‘Dader of slachtoffer van seksuele uitbuiting’. Aan de hand van deze verkenning wordt onder andere gekeken in hoeverre daders en slachtoffers effectief te behandelen zijn en of er passend beleid opgesteld kan worden om dit soort misdrijven te voorkomen. Onder de titel: ‘Weet jij wie ik ben?’ presenteerden projectleiders Marcel Lieskamp en Jelske van Leeuwen deze week het eindrapport.

Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende partners waaronder de Nationaal Rapporteur, De Borg, CoMensha en Kenniscentrum LVB. De verkenningsresultaten uit het rapport ‘Weet jij wie ik ben?’ bieden een aanvullend beeld op de bevindingen die de Nationaal Rapporteur in ‘Brede Blik op Daderschap’, een onderzoeksrapport naar daders van binnenlandse seksuele uitbuiting, vorige week naar buiten bracht. Dit wordt door beide partijen als zeer waardevol gezien. De Nationaal Rapporteur en STEVIG organiseren later dit jaar gezamenlijk een symposium rond dit thema.

WJWIB web 570x350

Slachtoffers van seksueel misbruik

STEVIG behandelt volwassenen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met psychiatrische- en/of gedragsproblemen, ook wel SGLVG genoemd. Naast ambulante (poliklinische) behandeling biedt STEVIG ook klinische behandeling. Klinische behandeling kan plaatsvinden binnen een vrijwillig maar ook gedwongen of strafrechtelijk kader. Naast het behandelen van de SGLVG-doelgroep beoogt STEVIG een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil belangrijke thema's rond de problematiek van deze cliënten onder de aandacht brengen. Bijdragen aan het voorkomen van (seksueel) misbruik is een onderwerp waarbij STEVIG als derdelijns specialistische zorginstelling een rol kan spelen. STEVIG ziet dat er bij veel cliënten en patiënten sprake is van een verleden waarbij (seksueel) misbruik een rol heeft gespeeld. Volgens de betrouwbare inschatting van het bureau van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld Tegen Kinderen (Nationaal Rapporteur) vallen er jaarlijks tussen de 5000 en 7500 slachtoffers van seksuele uitbuiting. Veel van deze slachtoffers hebben een lichte verstandelijke beperking, al dan niet gecombineerd met psychiatrische- en/of gedragsproblemen.

Meer weten

Meer informatie over de programmatische verkenning ‘Dader of slachtoffer van seksuele uitbuiting’ is te vinden op stevig.nl. Ook is daar het rapport ‘Weet jij wie ik ben?’ te downloaden, de bijbehorende podcastserie te beluisteren en veel meer.