Naar inhoud
Header 15 2000x550px

Reactie op bericht in het Brabants Dagblad over een situatie bij Dichterbij

Vanochtend verscheen in o.a. het Brabants Dagblad een artikel over een situatie bij Dichterbij. We betreuren het dat de familie van de betrokken cliënt naar de media is gestapt en dat een journalist dit heeft opgepakt. Het artikel mist veel belangrijke nuanceringen die we, uit respect voor de betrokkenen en andere bewoners van de locatie, niet kunnen en willen bespreken. Wat wij konden delen, is door de journalist meegenomen in het artikel:

Bij Dichterbij doen we ons uiterste best om de juiste zorg en begeleiding te bieden. Een vertrouwensband tussen de cliënt, hun vertegenwoordigers en onze medewerkers is daarbij essentieel. Open gesprekken zijn nodig om goede zorg te kunnen bieden en om ruimte te geven voor kritiek en het bespreken van moeilijke situaties. Meestal komen we samen tot een oplossing omdat iedereen het beste wil voor de cliënt.

Het kan uitdagend zijn om mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen samen te laten wonen en te begeleiden. Bij Dichterbij hebben we professionele begeleiding om hiermee om te gaan. Als het echt niet anders kan, zoeken we samen met de cliënten en hun naasten naar een passende oplossing, waarbij we zorgvuldig alle belangen afwegen.

Cliënten die bij Dichterbij wonen, hebben recht op een woonzorglocatie. Dichterbij bepaalt welke locatie de beste zorg kan bieden. Waar mogelijk houden we rekening met de wensen van de cliënt en hun familie, maar de zorgvraag staat altijd voorop.

We benadrukken dat dit een zeer uitzonderlijke situatie is en betreuren dat we er, ondanks vele pogingen, niet uit zijn gekomen met de vertegenwoordigers van de cliënt. We hebben veel waardering voor de medewerkers van de locatie de Nieuwstraat en steunen hen in deze situatie.