Naar inhoud
Symposium - Ottersum

Dichterbij zet tandje bij voor goede mondzorg

Een goede mondzorg is extra belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarom zet Dichterbij een tandje bij. Zo hebben we op onze internetsite een pagina ingericht over het onderwerp.

2321 Milsbeek 24 Aangepast

De inspectie vraagt sinds enkele jaren extra aandacht voor mondzorg. Het zorgkantoor besloot dit te vertalen in inhoudelijke eisen voor zorgorganisaties. Maar gedetailleerde eisen passen niet in de ambitie van Dichterbij om regelarm te werken. Daarom hebben we een tegenvoorstel gedaan: teams zijn zelf verantwoordelijk voor een goede mondzorg, we ontwikkelen hulpmiddelen die hen stimuleren en ondersteunen. Het zorgkantoor ging akkoord. Daarom geen nieuwe regels, wel activiteiten die helpen bij een goede mondzorg voor cliënten.

Bewustwording

Zo is vorig jaar al een kennisnetwerk mondzorg opgericht, waaraan ook twee verwanten deelnemen. “We hebben al een aantal bijeenkomsten met dvc’ers gehad”, vertelt Marion Smits van het netwerk. “Om tips en ervaringen te delen, om op te halen waaraan behoefte is en om hen bewust te maken van het belang van een goede mondzorg.” Dat belang wordt wel eens onderschat, weet Marion. “Een slechte mondzorg kan tot veel problemen leiden. Pijn, ondervoeding, probleemgedrag, ziekten, zelfs hartklachten en eenzaamheid.” Een goede mondzorg is niet altijd makkelijk te realiseren, beseft ze. “Sommige cliënten zijn panisch voor de tandarts, anderen verzetten zich tegen het poetsen. Vrijwel altijd is er een oplossing. Belangrijk is dat je er met elkaar over praat.”

Informatie op internet

Om begeleiders te ondersteunen bij een goede mondzorg, is veel informatie gebundeld op het intranet van Dichterbij. Op verzoek van verwanten staat er op onze internetsite ook informatie, zoals een flyer en poetsinstructies. Daarnaast werken tandarts, mondhygiënist en logopedist samen met het leercentrum aan een e-learning mondzorg. Samen zorgen we voor een gezond gebit en een stralende glimlach!