Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer
115 Gennep 2000x550

Zorgkantoor VGZ en Dichterbij verlagen regeldruk

“Zorgkantoren nemen steeds vaker de rol van samenwerkingspartner op zich. En dat levert kansen op voor het terugdringen van registratielasten”, zegt Jessica Diepenhorst, zorginkoper gehandicaptenzorg bij Zorgkantoren Coöperatie VGZ in een artikel op de website van Vilans. Ze roemt het idee van Dichterbij om een einde te maken aan de AGB-codes voor verschillende regio’s.

“Dichterbij had te maken met verschillende AGB-codes voor verschillende regio’s”, vertelt Jessica. “Dit zijn declaratiecodes waarmee de zorgaanbieders kunnen worden herkend. We hebben besloten om een streep door een groot aantal van die codes te zetten, zodat er minder mutaties nodig zijn en er eenvoudiger en sneller gedeclareerd kan worden. In de transitieperiode heeft Dichterbij een bulkbestand aangeleverd, waarmee onze backoffice de juiste declaraties aan de juiste AGB-codes heeft kunnen koppelen.”

Aansluiten bij interne processen

Als inkoper hield VGZ regelmatig kwartaalbijeenkomsten met de staf en directie van Dichterbij. Die bijeenkomsten vroegen om veel voorbereidingstijd. Daarom besloot VGZ om aan te sluiten bij interne processen. “Zo konden we ook gebruik maken van de rapportages die zij zelf al voor de raad van bestuur opstelden. Daar konden we alle informatie wel uithalen. Wat scheelde is dat er jaarlijks ook niet zoveel veranderde. Of dit bij andere zorgaanbieders ook mogelijk is en lastenverlichting oplevert, is erg afhankelijk van de gewenste informatievestrekking, maar bij Dichterbij bleek dit een eenvoudig besluit te zijn met veel impact”, aldus Jessica.

Zorgkantoren zien kansen voor aanpak van regeldruk. Diepenhorst: ‘Als zorgkantoor spreken we mensen met uiteenlopende functies in zorgorganisaties, zoals cliënten, backofficemedewerkers, coördinerende begeleiders en cliëntenraadsleden. We zijn dus niet alleen maar de financier. We zijn ook de partij die zorgaanbieders ondersteunen in wat er beter kan. De zorgaanbieders hebben daarbij zelf een signalerende functie: zij weten immers beter dan wij wat er allemaal speelt op de werkvloer.’

(Ont)regel de langdurige zorg

Vilans voert samen met partners het programma (Ont)regel de langdurige zorg uit. Lees er hier meer over.

Lees hier het artikel van Vilans.

Chat met ons