Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer
524 13434 Horst Header

Jaarverslag 2018: vol vertrouwen de toekomst in

De jaardocumenten over 2018 van Dichterbij staan online. Een verkort jaarverslag, een uitgebreide versie en de jaarrekening vind je nu op onze website.

‘Leven zoals jij wilt.’ Dat is de titel van het jaarverslag 2018 van Dichterbij. Het is ook ons streven. Het jaarverslag laat zien hoe we daaraan gewerkt hebben. Belangrijk kompas daarbij is ‘Als je het mij vraagt’. Ook op het gebied van kennisontwikkeling, e-health en zelforganisatie zijn stappen gezet. In het verkort jaarverslag zijn de ontwikkelingen in 2018 voorzien van verhalen van cliënten, verwanten en collega’s. Het jaarverslag gaat ook in op uitdagingen die we tegenkomen, zoals de zwaarder wordende zorg en de behoefte aan goede medewerkers. “Samen met cliënten, verwanten en medewerkers gaan we die de uitdagingen met ambitie en daadkracht aan”, schrijven Monique Caubo en Cecile Stallenberg van de raad van bestuur in het voorwoord. “We zien de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet.”

Bekijk het jaarverslag van Dichterbij.

Chat met ons