Naar inhoud

Antwoord en duidelijkheid

2295 - Afferden (5) - header

Veelgestelde vragen

Hieronder zie je de veelgestelde vragen over en aan Dichterbij. Staat jouw vraag er niet bij?
Stuur dan een e-mail naar info@dichterbij.nl of bel naar 088 - 7540000.
Je kunt ook chatgesprek starten met een van onze medewerkers aan wie je je vraag direct kunt voorleggen.

Landelijk Schakelpunt (LSP)

Aan wie kan ik vragen stellen?

Vragen kun je stellen aan je DVC’er. Maar ook aan je huisarts of apotheek.
Deze mensen helpen je graag.

Ben je het toestemmingsformulier kwijt? Of heb je het niet ontvangen?

Voor een nieuw formulier neem je contact op met het secretariaat van Expertise. Zij helpen je dan verder.
Dat kan via de e-mail: expertise@dichterbij.nl of telefonisch via 088 - 7540 510.

Hoe geef ik toestemming?

Dat doe je door het toestemmingsformulier in te vullen. Dit heb je per post ontvangen. Doe het ingevulde formulier in de envelop en stuur het op naar Dichterbij. Er hoeft geen postzegel op. Je wettelijke vertegenwoordiger kan dit ook voor je doen.
Heb je vragen over het formulier of wil je bepaalde informatie liever niet delen via het Landelijk Schakelpunt? Bespreek dit dan met je DVC’er of jouw arts.

Let op!
Via het formulier geef je alleen toestemming voor het delen van informatie door de artsen en de apotheek van Dichterbij. Ga je naar een andere huisarts of een apotheek buiten Dichterbij? Vraag dan aan hen om een toestemmingsformulier wanneer je jouw medische gegevens wilt delen via het LSP.

Is het Landelijk Schakelpunt veilig?

Ja. Het Landelijk Schakelpunt is veilig en betrouwbaar. Een arts of apotheek kan je medische gegevens alleen bekijken met een beveiligde pas en met een wachtwoord.

Kan ik zien wie mijn medische gegevens hebben bekeken en wanneer?

Ja, dat kan. Je kunt via de website www.volgjezorg.nl een overzicht opvragen of bekijken.

Waarom zou ik mijn medische gegevens delen?

Soms moet je naar een andere dokter. Bijvoorbeeld als je ziek wordt in het weekend. Of moet je plotseling naar het ziekenhuis. Zonder toestemming kunnen andere artsen jouw medische gegevens niet bekijken. Maar voor veilige zorg zijn jouw medische gegevens wel nodig. Anders is de kans op fouten groter.

Wat als ik het over een tijdje niet meer wil?

Je kunt altijd je toestemming weer intrekken. Via je DVC'er kun je een formulier krijgen om je toestemming in te trekken. 

Wat is het Landelijk Schakelpunt?

Met het Landelijk Schakelpunt (LSP) kunnen jouw artsen van Dichterbij en de apotheek van Dichterbij op een veilige manier medische gegevens delen met andere artsen en apotheken. Met een speciaal pasje kan een andere arts/apotheek dan in de computer van jouw arts/apotheek kijken. Maar dat kan alleen als jij dat goed vindt. Jij beslist dus of je dit wilt. Dit doe je met het toestemmingsformulier. Dit formulier heb je per post ontvangen.

Wat zijn de nadelen?

- Niet alle apotheken en huisartsen in Nederland zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt.
- In het buitenland kunnen artsen en apotheken niet bij jouw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt.

Wat zijn de voordelen?

- Jouw medische gegevens kunnen ook door anderen worden bekeken.
- De dokter weet wat er met je aan de hand is.
- De dokter heeft de nieuwste informatie over jou.
- De dokter kan betere beslissingen nemen over jouw behandeling.
- De dokter kan zien of je al andere klachten hebt.
- Je krijgt geen medicijnen die niet bij elkaar passen.

Welke medische gegevens kan de arts of apotheker zien via het Landelijk Schakelpunt?

- Je naam, adres en leeftijd.
- Informatie over je gezondheid (bijvoorbeeld je bloeddruk).
- Informatie over je allergieën.
- Informatie over medicijnen die je arts heeft voorgeschreven.
- Informatie over medicijnen die je hebt gekregen van de apotheek.
- Informatie over overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen.

Huisartsen kunnen ook de informatie zien over je doktersbezoeken in de laatste 4 maanden. Dokters in het ziekenhuis, een AVG-arts en apotheker zien deze informatie niet.

Wie mag mijn medische gegevens bekijken?

De arts of apotheek die jouw gegevens nodig heeft om je goed en veilig te helpen. Alleen als jij daar toestemming voor geeft. En alleen als het echt nodig is voor je behandeling. Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen, werkgevers en andere partijen kunnen je medische gegevens niet bekijken.

Vrijwilligerswerk

Als ik onkosten maak, krijg ik die dan vergoed?

Dichterbij vergoedt de woon-werkkilometers die je als vrijwilliger maakt. Samen met de cliënt en de contactpersoon van de locatie stem je af hoe je de kosten voor activiteiten verdeelt.

Ben ik verzekerd?

Het verzekeren van risico's van alledag is op de eerste plaats een zaak van de vrijwilliger zelf. Aanvullend heeft Dichterbij voor haar geregistreerde vrijwilligers een collectieve WA-verzekering en een schade- en ongevallenverzekering afgesloten.

Ik heb geen ervaring met mensen met een beperking. Ben ik wel geschikt als vrijwilliger?

Je bent gemotiveerd, dat is een mooi uitgangspunt. Er is altijd vrijwilligerswerk dat aansluit bij je wensen en mogelijkheden. Je kunt iets ondernemen met een cliënt, maar bijvoorbeeld ook helpen bij klusjes in een woning, bij een dagbesteding of een externe activiteit. Samen met de vrijwilligerscoördinator zoek je vrijwilligerswerk dat bij je past. We kunnen ook scholing en begeleiding regelen.

Met wie heb ik allemaal te maken als vrijwilliger?

Natuurlijk met de cliënt en zijn of haar begeleiders. Bij hen kun je ook altijd met vragen terecht. Afhankelijk van het werk dat je doet heb je ook contact met het netwerk van de cliënt, zoals familieleden.

Moet ik altijd beschikbaar zijn?

Je geeft zelf aan wanneer en hoe vaak je kunt helpen. Samen met de contactpersoon van de locatie waar je vrijwilligerswerk gaat doen, maak je hierover afspraken. Dat geeft duidelijkheid voor jezelf, de cliënt en de begeleiders. Onderneem je activiteiten met een cliënt, dan bespreek je samen wat je leuk vindt en waar je zin in hebt.

Quli - Dossier

Als ik geen zorg meer krijg van Dichterbij, kan ik dan nog toegang krijgen tot mijn dossier via Quli?

Op het moment dat je niet meer in zorg bent van Dichterbij moet de koppeling met Dichterbij verbroken worden. Jouw gegevens blijven beschikbaar voor jou in Quli, maar er worden geen nieuwe gegevens meer opgehaald.

Een dagbesteding en/of bewindvoerder wil ook meelezen in het dossier van de cliënt, kan dat?

Ja, mits de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger daar toestemming voor geeft. Dit werkt als volgt:

 1. Ga naar www.quli.nl en log in
 2. Open de tegel Mijn Dossier (paars)
 3. Vul SMS-code in
 4. Klik op Dichterbij
 5. Klik rechtsboven op het slotje en zet het schuifje van de betreffende dagbestedingslocatie en/of bewindvoerder op groen
  Om deze laatste stap te kunnen zetten, moet de betreffende dagbestedingslocatie en/of bewindvoerder een Quli-account aanmaken. Voeg de locatie of bewindvoerder via de groene tegel Contacten toe (bij 'Contacten beheren'). Hoe je een Contact toevoegt, leggen we uit in de uitgebreide handleiding in hoofdstuk 9 op pagina 24.
Hoe krijg ik toegang tot het ondersteuningsplan en de rapportages van Dichterbij?
Ben je cliënt, verwant, mentor of curator van een cliënt? Dan kan dit. Voordat je daadwerkelijk kunt meelezen, zijn er twee stappen nodig.

Eerst zal een toestemmingsformulier moeten worden ingevuld door de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger. Via dit formulier geef je Dichterbij toestemming om gegevens uit het zorgdossier beschikbaar te stellen via Quli. Dit formulier wordt bewaard in het ECD van de cliënt.


Vervolgens zal je toegang in Quli moeten aanvragen om toegang tot het dossier in Quli te krijgen. Dit werkt anders voor jou dan voor je verwanten of wettelijk vertegenwoordigers. Download de handleiding om te lezen hoe dit voor ieder van jullie geregeld is.

Handleiding voor cliënten
Handleiding voor verwanten
Handleiding voor mentoren of curatoren

Ik heb via Quli inzage in de doelen van de cliënt en de rapportages. Ik zou graag meer informatie willen inzien over de zorg. Kan dat?

Dit gebeurt al op papier en is ook mogelijk via Quli. Verwanten en het team maken dan samen afspraken om documenten, zoals de beeldvorming, onderzoeksverslagen of bepaalde protocollen, via Quli te laten verlopen. Via de functie Berichten in Quli kan bijvoorbeeld de dienstverleningscoördinator documenten op een veilige manier versturen naar verwanten. Een voorwaarde om berichten te kunnen sturen, is dat de wettelijk vertegenwoordiger/verwant en de DVC'er/groep beide een Quli-account hebben en zij contact van elkaar zijn.

Ik wil graag meelezen in het dossier van meerdere cliënten. Kan dat?

Meelezen in het dossier van meerdere cliënten kan alleen als je hun wettelijke vertegenwoordiger bent. Ben je dat niet, dan moet je hiervoor toestemming vragen aan de cliënten of hun wettelijke vertegenwoordiger(s). In Quli kunnen zij onder de knop ‘Mijn dossier’ aangeven dat ze jou toestemming geven om mee te lezen. Voorwaarde is dat je ‘contact’ van elkaar bent in Quli. Hoe je een contact toevoegt in Quli wordt uitgelegd op pagina 24 in de handleiding.

Kan ik in de Quli app ook mijn dossier lezen? Of alleen via de website?

Je kunt het dossier inzien zowel via de Quli App als via de website inzien.

Onze zoon of dochter komt soms enkele dagen naar huis en wij willen ook graag rapporteren via Quli. Kan dat?

Dat kan momenteel op de volgende manier:

 1. De locatie waar jouw zoon of dochter woont, maakt een Quli-account aan.
 2. Je wordt contacten van elkaar. Hoe je een contact toevoegt, wordt uitgelegd in de uitgebreide handleiding in hoofdstuk 9 op pagina 24.
 3. Je schrijft zelf de rapportage in een bericht.
 4. Verstuurt het bericht aan de locatie via Quli (zie pagina 27 in de uitgebreide handleiding). Op deze manier wordt het bericht veilig verstuurd.
 5. De groep kan het bericht kopiëren naar Cura, bijvoorbeeld bij vrije rapportages. Zodra zij dit gedaan hebben, kun jij het ook teruglezen in Quli.
Waarom moet ik telkens opnieuw de SMS-code invoeren?

Het is niet de bedoeling dat je de sms-code steeds opnieuw moet invoeren. De sms-code wordt alleen gevraagd als je wilt inloggen in ‘Mijn dossier’. Dit is een extra beveiliging. Wordt er steeds opnieuw naar de sms-code gevraagd, neem dan contact op met de Quli-helpdesk via servicedesk@quli.nl

Quli - Inloggen en uitloggen

Als ik geen zorg meer krijg van Dichterbij, kan ik Quli dan toch blijven gebruiken?

Ja, je kunt Quli blijven gebruiken. Het maakt niet uit of je zorg ontvangt van Dichterbij of van een andere organisatie. Al jouw gegevens blijven bewaard in je Quli-dossier. Ook als je weggaat bij Dichterbij kun je blijven inloggen in jouw Quli-account.

Hoe kan ik mijn wachtwoord veranderen?

Je kunt je wachtwoord veranderen nadat je bent ingelogd in Quli via www.quli.nl. Klik op je profielfoto bovenin je Quli-account. En daarna op het tabblad 'Profiel'. Aan de rechterkant staat in blauwe letters 'Wachtwoord wijzigen', klik daarop.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?
 1. Klik op deze link
 2. Vul je e-mailadres
 3. Type de tekens die je ziet staan in het ruitjesvak
 4. Klik op 'Nieuw wachtwoord versturen'
 5. Er wordt nu een e-mail gestuurd met daarin een link waarmee je een nieuw wachtwoord kunt aanmaken.
Ik vind mijn startscherm te druk. Wat kan ik hieraan doen?

Een aantal knoppen staan standaard op je startscherm. Je kunt deze zelf toevoegen of verwijderen. Ook tussentijds. Je gegevens gaan dan niet verloren. We adviseren je om alleen de onderdelen te installeren die je ook echt gaat gebruiken. Dat houdt het overzichtelijk. 

Een onderdeel van je beginscherm verwijderen

 1. Klik in je startscherm op 'Onderdelen beheren'. De onderdelen gaan nu wiebelen.
 2. Klik op het kruisje om de knop te verwijderen.

Een onderdeel aan je beginscherm toevoegen

 1. Klik op onderdelen beheren.
 2. Klik op de knop + onderdeel toevoegen. Je komt in een scherm met alle onderdelen die je nog kunt toevoegen.
 3. Klik onder het betreffende onderdeel die je wilt toevoegen op 'toevoegen aan je startscherm'. Het onderdeel wordt direct toegevoegd.
 4. Klik op je profielfoto om terug te gaan naar je beginscherm.
Ik weet niet meer met welk e-mailadres ik moet inloggen, wat nu?

Neem contact op met de servicedesk van Quli via 026-7920000.

Moet ik uitloggen als ik klaar ben in Quli?

Ja, dat is belangrijk. Als je dat niet doet, kan iemand anders zomaar in jouw account kijken. Als je het per ongeluk vergeet, logt Quli jou na een uur automatisch uit.

Quli - Account aanmaken

Hoe krijg ik toegang tot Quli?

Quli is een website en een app. Ga naar www.quli.nl of download de apps:

Quli App
App Store
Google Play

Quli Communicatie
App Store

Google Play

Hoe maak ik een Quli account aan?

Ga naar www.quli.nl om een account aan te maken. Dit is gratis. Zet de volgende stappen:

 1. Klik op ‘Maak een account aan’
 2. Klik op de blauwe knop rechtsboven ‘Inloggen of aanmelden’
 3. Volg de stappen en klik op ‘Account aanmaken’
 4. Ga naar je e-mail: je ontvangt twee mailtjes van Quli
 5. Volg de stappen die daarin staan
Ik heb geen mobiele telefoon. Kan ik dan toch Quli gebruiken?

Ja. Je kunt ook inloggen met een tablet, laptop of computer. De meeste functies in Quli werken op alle apparaten. Maar om het persoonlijk dossier te kunnen bekijken, heb je wél een mobiele telefoon nodig. De toegang tot het persoonlijk dossier is namelijk extra beveiligd met een code. Die code krijg je per sms toegestuurd. Om die sms te ontvangen heb je dus een mobiele telefoon nodig.

Kan ik ook een account aanmaken in de Quli app?

Nee, je maakt een nieuw account aan via de website www.quli.nl. Als je dit gedaan hebt, kun je inloggen in de Quli app. Dit doe je met dezelfde inloggegevens. Nu kun je de Quli app gebruiken

Op welke apparaten kan ik Quli gebruiken?

Quli werkt op je smartphone, tablet, laptop of PC. De website van Quli en de Quli apps werken op Apple en Android.

Wat is het verschil tussen Quli App en Quli Communicatie?

Met de Quli App kun je alle reguliere functies van Quli gebruiken, zoals je dagboek bijhouden, je agenda of je doelen bekijken en aanvullen. Met de Quli Communicatie app kun je veilig videobellen en chatten met je contacten.

Werken, leren en solliciteren

Ik volg een BOL-opleiding op het mbo. Kan ik stagelopen bij Dichterbij?

Als je een BOL-opleiding volgt, hoef je je niet aan te melden voor een stage. Je school heeft contact met Dichterbij over stageplaatsen. Neem gerust contact met ons op als je hierover nog vragen hebt. Je kunt het Wervingsbureau bereiken per mail (wervingsbureau@dichterbij.nl) op of telefoonnummer 088 - 75 40 060.

Ik volg een hbo- of wo-opleiding. Kan ik stagelopen bij Dichterbij?

Volg je een hbo- of wo-opleiding en wil je stagelopen bij Dichterbij, stuur dan je cv en motivatiebrief naar ons Wervingsbureau . Kijk ook eens op de pagina 'Stage lopen en leren'.

Meer weten? Neem dan contact op met het Wervingsbureau via de mail (wervingsbureau@dichterbij.nl) of bel: 088 - 75 40 060.

Ik wil graag werken bij Dichterbij. Naar wie kan ik een (open) sollicitatie sturen?

Wat leuk dat je interesse hebt om te werken bij Dichterbij. Je kunt je (open) sollicitatie sturen naar het Wervingsbureau . Ook bij vragen of voor meer informatie over werken bij Dichterbij kun je contact opnemen met het Wervingsbureau. Stuur een mailtje naar wervingsbureau@dichterbij.nl of bel naar: 088 - 75 40 060.

Kan ik als leerling aan de slag bij Dichterbij?

Bij Dichterbij kun je verschillende opleidingen volgen als leerling. Meer informatie vind je op de pagina 'Stage lopen en leren'. Ben je geinteresseerd in een leerwerkplek bij Dichterbij, vul dan het aanmeldformulier in op die pagina en voeg je cv en een motivatiebrief toe. Neem voor meer informatie contact op met het Wervingsbureau. Onze medewerkers zijn bereikbaar via de mail (wervingsbureau@dichterbij.nl) of op telefoonnummer 088 - 75 40 060.

Behandelingen

Hoe lang duurt het voordat mijn behandeling uiterlijk start?

We proberen elke behandeling zo snel mogelijk te starten. Nadat we je aanvraag ontvangen hebben, nemen wij contact met je op. Hopelijk kunnen we je dan vertellen dat je binnen twee weken je eerste behandelafspraak hebt. Het komt ook voor dat er een wachtlijst is. Daarover informeren we je natuurlijk ook.

Hoe vraag ik een behandeling aan?
 • Ik woon bij Dichterbij:

Woon je bij Dichterbij en wil je een behandeling aanvragen, dan kun je dit bespreken met je contactpersoon bij Dichterbij. Samen met de gedragsdeskundige of arts kan hij of zij de aanvraag voor je indienen.

 • Ik woon niet bij Dichterbij:

Als je niet bij Dichterbij woont en een behandeling wilt aanvragen, heb je een doorverwijzing nodig van je huisarts of specialist van het ziekenhuis. Als je die verwijzing hebt, kun je rechtstreeks contact opnemen met de behandelaar of met het secretariaat van Expertise op: 088 - 7540 510.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een behandeling?
 • Ik woon bij Dichterbij

De meeste behandelingen vallen onder de (basis)zorgverzekering of de Wet langdurige zorg. Een consulent van de cliëntenservice of jouw Dienst VerleningsCoördinator (DVC'er) kan je vertellen of je met jouw indicatie voor een behandeling in aanmerkingen komt.

 • Ik woon niet bij Dichterbij

Dichterbij heeft contracten met veel zorgverzekeraars. Of we ook een contract hebben met jouw zorgverzekeraar kun je navragen bij het secretariaat van onze afdeling Expertise. Het telefoonnummer is 088 - 75 40 510.
Hebben we een contract met jouw verzekeraar en wordt de behandeling die je nodig hebt vergoed door jouw basis- of aanvullende verzekering, dan gaan we met je aanvraag aan de slag en laten we je zo snel mogelijk weten wanneer je kunt starten.
Als je verzekeringspakket bepaalde behandelingen niet vergoed, moet je deze zelf betalen.

Hoeveel behandelingen kan ik krijgen?

Hoeveel behandelingen jouw zorgverzekeraar vergoed kun je nalezen in de voorwaarden van je basis- en aanvullende verzekering. In sommige gevallen kun je een doorlopende machtiging aanvragen voor vergoeding van je behandelingen.

Facturen

Ik heb een product of dienst geleverd aan Dichterbij en wil een factuur sturen. Aan welke criteria moet mijn factuur voldoen?

Om facturen snel en correct te kunnen betalen, verzoeken wij je om:

 • Facturen bestemd voor Dichterbij als volgt te adresseren:
  Dichterbij
  T.a.v. de crediteurenadministratie
  Postbus 260
  6590 AG Gennep
 • (Indien van toepassing) een bestelnummer te vermelden
 • Een kostenplaats(nummer) te vermelden
 • De naam en functie van de persoon te vermelden met wie je contact hebt gehad over de opdracht of bestelling.
Stuur ik mijn factuur per post of digitaal?

Je kunt je factuur per post of digitaal versturen (niet beide!). Je digitale factuur kun je richten aan: facturen@dichterbij.nl.

Voor digitale facturen geldt:

 • De e-mail moet een bijlage bevatten met briefhoofd
 • Eén pdf-bestand bestaat uit maximaal één factuur
 • Eventuele bijlagen bij een factuur dienen in hetzelfde pdf-bestand opgenomen te zijn
 • Vermeld in de onderwerpregel van je e-mail de factuurnummer(s) van de facturen (bijv. 2013001 t/m 2013009)
 • De maximale grootte van een e-mail is 10 MB.

Chat met ons