Naar inhoud
Dichterbij Marjolein 3

Marjolein Herps benoemd tot Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling

Marjolein Herps is benoemd tot Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling (O&O). Dichterbij wil met deze nieuwe afdeling onderzoek een prominente plek binnen de organisatie geven. “Het doel is dat onderzoek altijd een waardevolle bijdrage levert aan de best mogelijk zorg voor de cliënten”, zegt Marjolein.

Dichterbij Marjolein 9

De oprichting van de nieuwe afdeling plaatst onderzoek centraal binnen Dichterbij. “Ik vind het belangrijk dat onderzoek toegevoegde waarde heeft aan de praktijk. Daarom gaan we eerst ophalen waar behoefte aan is bij cliënten en medewerkers. Aan de hand daarvan maken we een onderzoeksagenda voor 2024."

Ervarings- deskundigen

Marjolein vindt het belangrijk dat ervaringsdeskundigen betrokken worden bij onderzoek.

“In het Engels is daar een mooie uitdrukking voor: nothing about us, without us. Dat vind ik heel treffend. Het gaat immers om cliënten en dat mag je niet uit het oog verliezen.”

Ervarings- deskundigen

Lees meer

Marjolein Herps

Marjolein werkt sinds 2021 bij Dichterbij als strategisch beleidsadviseur. Daarvoor was zij 14 jaar verbonden aan brancheorganisatie Vilans in verschillende rollen, waaronder project- en programmamanager, onderzoeker en adviseur. Ze is gepromoveerd met onderzoek naar zorgplannen in de gehandicaptensector. Als expert op dat vlak is ze ook betrokken bij de doorontwikkeling van het elektronisch cliëntendossier binnen Dichterbij. Marjolein: "Zorg- en ondersteuningsplannen zijn gebaseerd op de wensen en behoeften van de cliënt. Het is dus bij uitstek een instrument waarmee zij regie kunnen voeren over hun leven. Voor mensen met een verstandelijke beperking is dat niet zo vanzelfsprekend. Vaak kunnen ze niet lezen of schrijven, communiceren is soms moeilijk."