Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer

Dicht-bij je ouders en verwanten

6189 - Gennep (10) - header

Familievereniging Dicht-bij

Een vereniging voor je verwanten

Je ouders of andere verwanten kennen jou het beste. Ze zijn er voor je, ondersteunen je. En zij slaan de brug tussen jouw situatie en Dichterbij. Speciaal voor al je verwanten (je ouders, broers, zussen, andere verwanten, vrienden en eventueel voor je wettelijk vertegenwoordiger) is er Familievereniging Dicht-bij: een aanspreekpunt, vraagbaak en ontmoetingsplaats.

Samenwerken voor goede zorg

Goede zorg is alleen mogelijk als cliënt, verwanten en Dichterbij met elkaar samenwerken. De familievereniging wil dat de rol van familie goed verankerd is. En dat hun ervaringskennis wordt benut. De familievereniging overlegt hierover met de raad van bestuur van Dichterbij, met de cliëntenraad, de bewindvoerdersorganisatie en de landelijke belangenorganisatie KansPlus.

Waardevolle informatie

Het valt vaak niet mee om de weg te vinden in de wereld van zorg, begeleiding, mentorschap en bewindvoering. Wetten en regels veranderen en elke levensfase brengt nieuwe vragen met zich mee. De familievereniging informeert over veranderingen binnen en buiten Dichterbij. Zo blijf je op de hoogte.

Ontmoeten en uitwisselen

Familievereniging Dicht-bij vindt het belangrijk dat familieleden elkaar ontmoeten, een luisterend oor krijgen en ervaringen en tips uitwisselen. Daarvoor houdt ze bijvoorbeeld (thema)bijeenkomsten en brengt ze verwanten met elkaar in contact.

AJHMV-Drie-verwanten_fc.png

Meer weten?

Op de website van de familievereniging vind je meer informatie en kan je je direct aanmelden. Je ontvangt dan het ledenblad en kunt deelnemen aan themabijeenkomsten.
Lees meer
FV_logo.png

Accepteer cookies voor chat